نوشته‌هایی با برچسب "هنر خوشنویسی ایران"

نگاهی به زندگی و آثار میرعماد/هنرمند نامدار و چیره دست هنر خوشنویسی ایران نگاهی به زندگی و آثار میرعماد/هنرمند نامدار و چیره دست هنر خوشنویسی ایران

نگاهی به زندگی و آثار میرعماد. میرعماد حسنی قزوینی خوشنویس نامدار و از بزرگان هنر خوشنویسی ایران و خوشنویس برجسته در خط نستعلیق است. میرعماد خود را از سادات حسنی می‌دانست و از این رو امضایش اغلب «میرعماد الحسنی» بود. تولد میرعماد در سال 961 در قزوین و مرگش در 1024 بوده است. او از خاندان بزرگ سیفی قزوین بود که نامش را به روایتی «محمد» گذاشتند که بعدها به «عمادالملک» و «میرعماد» شهرت یافت. جد او از کاتبان و کتابداران دوره صفوی در قزوین بوده است. میرعماد در کودکی، در قزوین اصول خوشنویسی را نزد استادانی مانند عیسی رنگ کار و مالک دیلمی‌ آموخت و د

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه