نوشته‌هایی با برچسب "محمد ناصری فرد"

سنگ نگاره ها، زبان گویای تاریخ/دکتر محمد ناصری فرد سنگ نگاره ها، زبان گویای تاریخ/دکتر محمد ناصری فرد

سنگ نگاره ها، کهن ترین آثار تاریخی و هنری به جا مانده از بشرند که در آنها رمز و رازهای فراوانی نهفته است. پنجره هایی رو به گذشته های دور که از طریق آنها می توان از منظرهای گوناگون، زندگی انسان های اعصار کهن را رصد کرد. به تعبیری بستر اولیه شکل گیری حروف رمزی، خط، تبادل پیام، زبان، تاریخ، اسطوره ها و در نهایت هنر و فرهنگ از سنگ نگاره هاست و آنها یکی از بهترین ابزارهای رمزگشایی ماقبل تاریخ هستند. هنرهای صخره ای (RockArts) اسناد دست اولی هستند که پژوهشگران را با «ترجمان» فرهنگ ها در اقلیم ها و زمان های مختلف آشنا می کنند. سخن گفتن آنها با کمک تص

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه