نوشته‌هایی با برچسب "شاه عباس که بود"

«شاه عباس شاه بود یا وزیر؟»/ساعتی در کلاس محمدرضا شفیعی کدکنی «شاه عباس شاه بود یا وزیر؟»/ساعتی در کلاس محمدرضا شفیعی کدکنی

«شاه عباس شاه بود یا وزیر؟». گرمای شهریورماه سال ۱۳۴۸ توی ساختمان هم لانه کرده است. جوان لاغراندامی که عینک کائوچویی به چشم دارد، پله های دانشکده را آرام آرام بالا می رود تا برسد به جایی که بزرگ ترین نام های ادبیات پارسی منتظرش نشسته اند. اهل تعارف نیست این دانشجوی مغرور خراسانی. یک راست می رود سر اصل مطلب: «صور خیال در شعر فارسی». سخت کار کرده برای این روز. با همان ته لهجه ای که از کدکن به یادگار دارد، دفاع ماندگاری از رساله اش می کند و حیرت پرویز ناتل خانلری، عباس زریاب خویی و بدیع الزمان فروزانفر را برمی انگیزد. نیازی به شور گروهی نیست

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه