نوشته‌هایی با برچسب "دکتر فریدون آدمیت"

نگاهی به زندگی و آثار دکتر فریدون آدمیت پیشگام تاریخ نگاری مدرن ایران نگاهی به زندگی و آثار دکتر فریدون آدمیت پیشگام تاریخ نگاری مدرن ایران

فریدون آدمیت متولد ۱۲۹۹ شمسی تهران است. پدرش عباسقلی خان قزوینی معروف به آدمیت بود که بعد ها جامعه آدمیت را به وجود آورد. فریدون آدمیت بعد از تحصیلات ابتدایی به دارالفنون رفت و تا کلاس پنجم در دارالفنون به ادامه تحصیل پرداخت و در سال ۱۳۱۸ کلاس پنجم را به اتمام رساند و سه ماه بعد امتحان نهایی مدرسه متوسطه را پشت سر گذاشت. پس از آن به دانشکده حقوق و علوم سیاسی راه یافت و درسال ۱۳۲۱ شمسی از آنجا فارغ التحصیل شد. پایان نامه‌اش را درباره زندگی و اقدامات سیاسی میرزا تقی خان امیر کبیر نوشت که دو سال بعد (۱۳۲۳) با عنوان امیر کبیر و ایران ویا ورقی از ت

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه