نوشته‌هایی با برچسب "داستان های عامه پسند"

از داستان های عامه پسند و نویسندگان شان در ایران چه می دانید؟ از داستان های عامه پسند و نویسندگان شان در ایران چه می دانید؟

ادبیات عامه پسند از پاورقی های دهه ی ۲۰ تا داستان های عاشقانه و احساسی امروز، بخشی از ادبیات داستانی ایران را تشکیل می دهد. ادبیاتی که با وجود موافقان و مخالفان سرسختش همچنان جایگاه خود را در بین کتاب خوان ها حفظ کرده است. بخشی از ادبیات را که مخاطبان آن عامه ی مردم جامعه یا به تعبیری مخاطبان عام هستند، اصطلاحا «ادبیات عامه پسند» می نامند؛ ادبیاتی که هدف اصلی آن سرگرم کردن مردم است و معمولا تکنیک های نویسندگی در آن جایگاه خاصی ندارد. پاورقی ها؛ آغاز حرکت موج ادبیات عامه پسند. ادبیات عامه پسند در ایران با پاورقی های چندصفحه یی در روزنامه ها و م

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه