نوشته‌هایی با برچسب "خوابم نمی برد"

تو كیستی، كه من اینگونه بی تو بی تابم؟/شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم تو كیستی، كه من اینگونه بی تو بی تابم؟/شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟/. شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم. تو چیستی، که من از موج هر تبسم تو. بسان قایق، سرگشته، روی گردابم!. تو در کدام سحر، بر کدام اسب سپید؟. تو را کدام خدا؟. تو از کدام جهان؟. تو در کدام کرانه، تو از کدام صدف؟. تو در کدام چمن، همره کدام نسیم؟. تو از کدام سبو؟. من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه!. چه کرد با دل من آن نگاه شیرین، آه!. مدام پیش نگاهی، مدام پیش نگاه!. کدام نشاه دویده است از تو در تن من؟. که ذره های وجودم تو را که می بینند،. به رقص می آیند،. سرود میخوانند!. چه آرزوی محالی است زیستن با تو. مرا همین بگذارن

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه