نوشته‌هایی با برچسب "بهار در ادبیات فارسی"

بهار در ادبیات و شعر فارسی بهار در ادبیات و شعر فارسی

ادبیات آیینه تمام نمای فرهنگ واندیشه یک ملت است این سخن بدان معناست که آنچه آدمی می اندیشد و آنچه به صورت رفتار خاص از این اندیشه از وی سر می زند درادبیات نمایان است. از همین رو می توان با مطالعه آثار ادبی یک سرزمین به زوایای نهان و آشکار مردمان آن پی برد و علاوه بر شناخت دیدگاه اقوام مختلف نسبت به پدیده ها و موضوعات گوناگون، رسوم و آیین های ایشان را نیز در مناسبت ها و وقایع مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار داد. از دیگر سو ادبیات رسانه عواطف و احساسات بشر است و چنانچه این مقوله را به عنوان یک کلیت در نظر بگیریم احساسات آدمی به طبیعت و پدیده های مر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه