نوشته‌هایی با برچسب "استاد یحیی تار ساز"

آشنایی با زنده یاد استاد هوانس آبکاریان معروف به یحیی تار ساز آشنایی با زنده یاد استاد هوانس آبکاریان معروف به یحیی تار ساز

هوانس آبکاریان معروف به یحیی تار ساز فرزند خاچیک نجارباشی از ارامنه اصفهان بود. او به یحیی دوم نیز معروف است. وی ابتدا وسایل موسیقی و طرز ساخت آنها را از پدرش آموخت و کم کم پا را فراتر از الگوی پدر گذاشت و برای شروع کار از الگو و اندازه‏های تار استاد فرج الله تقلید کرد. ویژگی‌های تار یحیی. از ویژگی‏های تار یحیی نکته‏ا‏ی است که استادان قبل و بعد از او کمتر به آن توجه داشته‏اند. یحیی اولین سازنده‏ا‏ی بود که از ابتدای کار روند کیفی ثابت و مستمری (و به اصطلاح امروز استانداردی) را برای کار خود در نظر گرفت. مقایسهٔ آثار متعدد بر جای مانده از او ح

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه