نوشته‌هایی با برچسب "استاد عباس اقبال"

استاد عباس اقبال پیشگام تاریخ نویسی علمی استاد عباس اقبال پیشگام تاریخ نویسی علمی

استاد عباس اقبال یکی از تاریخ نگاران بنام ایران در دوره رضا شاه و دهه نخست دوره محمدرضاشاه پهلوی بود که روش پژوهش علمی را در ایران رواج داد و آثاری از خود برجا گذاشت که سالیان دراز ماخذ و منبع مراجعه تاریخ پژوهان بوده و خواهد بود. وی سال ۱۲۷۶ خورشیدی در یک خانواده پیشه ور تهیدست و گمنام از مردم آشتیان به دنیا آمد، مقدمات علوم را در زادگاه خود فراگرفت. سپس به تهران آمد و به مدرسه دارالفنون راه یافت و پس از فراغت از تحصیل، علاوه بر دارالفنون، در دیگر مدارس معروف تهران و در دارالمعلمین، مدرسه سیاسی و مدرسه نظام به تدریس زبان فارسی پرداخت. اقبال د

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه