نوشته‌هایی با برچسب "آموزش حافظ خوانی"

آموزش حافظ خوانی آموزش حافظ خوانی

حافظ معمایی است. او چه در روزگاران قدیم و چه در زمانه ای که مدرنیته تمام سنت ها را به چالش می کشد. همچنان در ناخودآگاه ذهن و زبان ما حضور پررنگ دارد. شعرش را که می شنویم، به نظرمان آشنا می آید و با اینحال بیشترمان وقت خواندنش به تته پته می افتیم. حافظ رازی است. هیچ کس دیگر را سراغ نداریم که مانند او سخن گفته باشد و شعرش هعنوز هم زبان حال ایرانی جماعت گم شده در دنیای دود و ترافیک باشد. حافظ داستانی است. شعر او ما را به باغ های پر گل شیراز می برد و یادمان می رود که او این اشعار نغز را زمانی سرود که تیمور تاتار از کله مناره می ساخت و آنچه ر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه