13 تصویر از مجموعه دیدنی کاخ نیاوران


13 تصویر از مجموعه دیدنی کاخ نیاوران - تصویر 1

13 تصویر از مجموعه دیدنی کاخ نیاوران را در ادامه ببینید و با بخش‌های مختلف آن آشنا شوید.

 

 

 

 

 

 

 

 

13 تصویر از مجموعه دیدنی کاخ نیاوران - تصویر 2

کاع نیاوران عکس شماره 1

 

13 تصویر از مجموعه دیدنی کاخ نیاوران - تصویر 3

 

کاع نیاوران عکس شماره 2

 

13 تصویر از مجموعه دیدنی کاخ نیاوران - تصویر 4

فرش دستبافت ، تصویر رضا شاه-کاع نیاوران عکس شماره 3

 


13 تصویر از مجموعه دیدنی کاخ نیاوران - تصویر 5

اتاق پذیرایی-کاع نیاوران عکس شماره 4

 

13 تصویر از مجموعه دیدنی کاخ نیاوران - تصویر 6

کاع نیاوران عکس شماره 5

13 تصویر از مجموعه دیدنی کاخ نیاوران - تصویر 7

اتاق خواب-کاع نیاوران عکس شماره 6

 

 

13 تصویر از مجموعه دیدنی کاخ نیاوران - تصویر 8

اتاق استراحتگاه نیمروزی-کاع نیاوران عکس شماره 7
 

13 تصویر از مجموعه دیدنی کاخ نیاوران - تصویر 9

کاع نیاوران عکس شماره 8

 

13 تصویر از مجموعه دیدنی کاخ نیاوران - تصویر 10

کاع نیاوران عکس شماره 9

 

13 تصویر از مجموعه دیدنی کاخ نیاوران - تصویر 11

حمام-کاع نیاوران عکس شماره 10

 

13 تصویر از مجموعه دیدنی کاخ نیاوران - تصویر 12

اتاق غذاخوری آجودان-کاع نیاوران عکس شماره 11
 

 

13 تصویر از مجموعه دیدنی کاخ نیاوران - تصویر 13

سالن اصلی صاحبقرانیه-کاع نیاوران عکس شماره 12

 

13 تصویر از مجموعه دیدنی کاخ نیاوران - تصویر 14
کاع نیاوران عکس شماره 13

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه