مردی برای تولد همسرش به شیرینی فروشی محل تلفن زد تا کیک او را سفارش دهدکارمند ساده فروشنده پرسید که چه پیغام تبریکی روی کیک بنویسد؟مرد فکری کرد و گفت بنویسید: با اینکه داری پیرتر میشوی ولی هر روز بهتر میشویفروشنده پرسید چه جوری این پیغام را بنویسد. مرد گفت: خب ، “با اینکه داری پیرتر میشوی” در بالا و “ولی هر روز بهتر میشوی” در پایین. مهمانی شروع شد، پاسی از شب گذشته بود که کیک ارسال شد. در جعبه کیک که باز شد مهمانها شوکه شدند، چون روی کیک نوشته شده بود. با اینکه داری پیرتر میشوی در بالا، ولی ...

یه اشتباه کوچولو

مردی برای تولد همسرش به شیرینی فروشی محل تلفن زد تا کیک او را سفارش دهدکارمند ساده فروشنده پرسید که چه پیغام تبریکی روی کیک بنویسد؟مرد فکری کرد و گفت بنویسید: با اینکه داری پیرتر میشوی ولی هر روز بهتر میشویفروشنده پرسید چه جوری این پیغام را بنویسد. مرد گفت: خب ، “با اینکه داری پیرتر میشوی” در بالا و “ولی هر روز بهتر میشوی” در پایین
مهمانی شروع شد، پاسی از شب گذشته بود که کیک ارسال شد
در جعبه کیک که باز شد مهمانها شوکه شدند، چون روی کیک نوشته شده بود

با اینکه داری پیرتر میشوی در بالا، ولی هر روز بهتر میشوی در پایین

به نقل از پرسین استار

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه