گزارش تصویری از شهر تاریخی یزد اولین شهر خشتی جهان


گزارش تصویری از شهر تاریخی یزد اولین شهر خشتی جهان - تصویر 1

 یزد نخستین شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی (پس از ونیز) در جهان است. یزد به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و قرار گرفتن در مرکز ایران و نیز در میانه دشتهای وسیع کمتر در طول تاریخ مورد هجوم دشمنان ایران قرار گرفته و در نتیجه نسبت به سایر نقاط کشور خصوصیات ایرانی بیشتری در فرهنگ، گفتار و آداب و سنن یزدیها دیده می‌شود.

 

 

 

عکس و تصاویر نقاط تاریخی و دیدنی شهر یزد-یزد شهر بادگیرها

یزد

 

 

عکس و تصاویر نقاط تاریخی و دیدنی شهر یزد-یزد شهر بادگیرها
یزد

 

 

 

عکس و تصاویر نقاط تاریخی و دیدنی شهر یزد-یزد شهر بادگیرها
یزد

 

عکس و تصاویر نقاط تاریخی و دیدنی شهر یزد-یزد شهر بادگیرها
یزد

 

عکس و تصاویر نقاط تاریخی و دیدنی شهر یزد-یزد شهر بادگیرها
یزد

 

عکس و تصاویر نقاط تاریخی و دیدنی شهر یزد-یزد شهر بادگیرها
یزد

 

عکس و تصاویر نقاط تاریخی و دیدنی شهر یزد-یزد شهر بادگیرها
یزد

 

عکس و تصاویر نقاط تاریخی و دیدنی شهر یزد-یزد شهر بادگیرها
یزد

 

عکس و تصاویر نقاط تاریخی و دیدنی شهر یزد-یزد شهر بادگیرها
یزد

 

عکس و تصاویر نقاط تاریخی و دیدنی شهر یزد-یزد شهر بادگیرها
یزد

 

 

عکس و تصاویر نقاط تاریخی و دیدنی شهر یزد-یزد شهر بادگیرها
یزد

 

 

عکس و تصاویر نقاط تاریخی و دیدنی شهر یزد-یزد شهر بادگیرها
یزد

 

عکس و تصاویر نقاط تاریخی و دیدنی شهر یزد-یزد شهر بادگیرها
یزد

 

 

عکس و تصاویر نقاط تاریخی و دیدنی شهر یزد-یزد شهر بادگیرها
یزد
 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه