آمدن عید یادآور جشن و شادمانی ها ست. غبار غم از دل زدودن و شور و شعف و شادی را به خانه ی دل و جان دعوت کردن و کام را شیرین نمودن است. موسم عید برای عوام و خواص موعد ترانه و گلگشت به باغ و راغ و اوج التذاذ از بساط طبیعت و شادی و فرح درونی و برونی است که در صحن خیال به نیکی باقی خواهد ماند. امید است هر ساله گلستان عید بر وجود نازنینتان بهاران باشد. به نقل از سالی جون.

کارت پستال های زیبای تبریک نوروز

آمدن عید یادآور جشن و شادمانی ها ست. غبار غم از دل زدودن و شور و شعف و شادی را به خانه ی دل و جان دعوت کردن و کام را شیرین نمودن است. موسم عید برای عوام و خواص موعد ترانه و گلگشت به باغ و راغ و اوج التذاذ از بساط طبیعت و شادی و فرح درونی و برونی است که در صحن خیال به نیکی باقی خواهد ماند.

امید است هر ساله گلستان عید بر وجود نازنینتان بهاران باشد.

01-Kart postal [KamYab.Ir]

02-Kart postal [KamYab.Ir]

03-Kart postal [KamYab.Ir]

04-Kart postal [KamYab.Ir]

05-Kart postal [KamYab.Ir]

06-Kart postal [KamYab.Ir]

07-Kart postal [KamYab.Ir]

08-Kart postal [KamYab.Ir]

09-Kart postal [KamYab.Ir]

10-Kart postal [KamYab.Ir] 11-Kart postal [KamYab.Ir]

12-Kart postal [KamYab.Ir]

13-Kart postal [KamYab.Ir]

14-Kart postal [KamYab.Ir]

15-Kart postal [KamYab.Ir]

16-Kart postal [KamYab.Ir]

17-Kart postal [KamYab.Ir]

18-Kart postal [KamYab.Ir]

19-Kart postal [KamYab.Ir]

20-Kart postal [KamYab.Ir]

21-Kart postal [KamYab.Ir]

22-Kart postal [KamYab.Ir]

23-Kart postal [KamYab.Ir]

24-Kart postal [KamYab.Ir]

25-Kart postal [KamYab.Ir]

26-Kart postal [KamYab.Ir]

به نقل از سالی جون

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه