پلیس شیطون (طنز). پلیس اومده بود تو خیابون و به ماشین هایی که خلاف پارک کرده بودند تو بلند گو با لحن تند تذکر میداد. پیکان ……پیکـــــــان……پیکــــــــــــان…. حیف گواهینامه که به تو دادن. پراید ……پرایـــــد……راننده ی پراید…. زودتر حرکت کن……کدوم آموزشگاه گواهینامه گرفتی؟. راننده ی مینی بوس ……اینجا جای پارک کردنه؟. و……. و……. تا اینکه رسید به یه مرسدس خوشگل. تن صدا را پایین آورد و با لحن خیـــــــلی مهربون گفت:. مرسدس تو دیگه چرا عزیزم :|.

پلیس شیطون (طنز).

Polic[WwW.Kamyab.IR]

پلیس اومده بود تو خیابون و به ماشین هایی که خلاف پارک کرده بودند تو بلند گو با لحن تند تذکر میداد.
پیکان ……پیکـــــــان……پیکــــــــــــان….حیف گواهینامه که به تو دادن
پراید ……پرایـــــد……راننده ی پراید…..زودتر حرکت کن……کدوم آموزشگاه گواهینامه گرفتی؟
راننده ی مینی بوس ……اینجا جای پارک کردنه؟
و……
و……
تا اینکه رسید به یه مرسدس خوشگل
تن صدا را پایین آورد و با لحن خیـــــــلی مهربون گفت:
مرسدس تو دیگه چرا عزیزم :|

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه