ویژگی های یک رابطه سالم با دوست یا همسر چیست ؟

ویژگی های یک رابطه سالم با دوست یا همسر

01-Rabete[WwW.KamYab.Ir]

آیـا رابطه شما با همسـر یا دوست خـود سـالـم و رشـد دهنده است ؟ و یا آنکه رابطه ای یک طرفه و مـخـرب؟بعض اوقات ما درگیر رابطه ای می گردیم که از سالم بودن آن آگـاهی نداریم و دائما احساس بدبختی و سردرگمی می کنیم بی آنکه بدانیم علت، همان رابطه ناسالم می باشد.

ویژگی های یک رابطه سالم چیست ؟

احساس خوشایندی نسبت به خود و یکدیگر.
دوستی و رفاقت متقابل – تنها یک رابطه فیزیکی نمی باشد.
رعایت حریم شخصی از سوی دو طرف.
پذیرش عقاید یکدیگر.
نداشتن خواسته ها و تقاضای غیر معقول از همدیگر.
داشتن سهم برابر از قدرت و کنترل در رابطه .
تمایل بمذاکره برای دستیابی به یک راه حل منصفانه در مشاجرات از سوی دو طرف.
پذیرفتن مسئولیت اعمال و تصمیمات از سوی دو طرف.
داشتن احساس امنیت در هنگام بیان حقایق و رک گویی ها.
پذیرفتن یکدیگر بدون قضاوت و عدم نیاز به تغییر دادن یکدیگر.
وجود آرامش و عدم تنش و خشم.
ایجاد رشد و پیشرفت به همراه لذت و شادابی.

دو نکته کلیدی در رسیدن به رابطه سالم :

خود شناسی : مـهـم اسـت کـه پـیـش از آنـکـه عـاشـق شوید خودتان را کاملا شناخته باشید. یک رابطه سالم زمان و فضای لازم را در اختیار شما قرار خواهد داد تا به زندگی شخصی خودتـان ادامـه داده و آرزوها و عـلایـق خـود را همچنان دنبال کنید. در ضمن از کنار یکدیگر بودن لذت می برید.
حقوق خود را بشناسید : یک رابطه سـالم دربـرگیرنده احترام متقابل می باشد. در هـر رابـطه ای شما حق دارید که سهم برابری دراتخاذ تصمیمات دارا باشیـد.
ارتباط سالم با همسر

سایر حقوق شما در یک رابطه سالم :

عـقایـد خـود را بـیان کرده و از همسرتان بخواهید آنها را محترم شمارد. ( حتی اگر با آنها موافق نباشد )
رابطه را به آهستگی و با میل خودتان پیش ببرید.
محترم شمرده شدن عقاید و خواسته های جنسی شما.
نـیـازهـای عـاطفی و جسمانی شما و همسرتان رعایت شود. ( مورد سوء استفاده جنسی، جسمانی و احساسی قرار نگیرید)

نشانه های وجود یک رابطه ناسالم چیست ؟

اساسا در یک رابـطـه نـاسـالـم یـکی از دو نـفر معتقدند که رابطه را باید تحت کنترل خود داشته باشد. شما می توانید با یافتن نشانه های ذیل در فرد مقابل مـتوجـه آن گـردید که دچار یک رابطه ناسالم می باشید یا خیر:

حسادت می ورزد و رابطه شما با دوستان و خانواده تان را قطع میکند.
معمولا جای شما پاسخ دیگران را داده و یا تصمیم میگیرد.
امر و نهی می کند.
قول میدهد اما به آنها عمل نمی کند.
نصیحت میکند اما خودش به آنها عمل نمی کند.
به شما از روی ریاکاری ترحم و مهربانی می کند.
شما را در یک موقعیت “همیشه بازنده” قرار میدهد.
انتقام جو، پرخاشگر و کینه جو بوده، رفتار باج خواهانه و تهدید آمیزی دارد.
دائما در صدد تغییر دادن شما بوده و در صـورتی که تمایلی به تغییر نداشته باشیـد، به شما حمله ور می شود. اما در مقابل خود تمایلی به تغییر ندارد.
با شما بد رفتاری جسمانی و کلامی می کند.
در پذیرفتن اشتباهات خود ناتوان است.
از دادن پاسخ طفره رفته و یا غیر مستقیم و کنایه آمیز پاسخ می دهد.
شما را مکررا تحقیر کرده و بازی می دهد.
از دستیابی شما به ضروریات و نـیـازهـایـتـان مـمـانـعـت مـی ورزد ( مـانند پول و یا تفریحات) .

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه