هنرپیشه زن معروف در میان گوسفندان+عکس

هنرپیشه زن معروف در میان گوسفندان+عکس
نفیسه روشن

زندگى ما چون دشت است هم پراز سبزه هم پراز علف هرز…. هم کسانى که عین کوهند پشت سرما هم کسانى چون این چوپان فقط نظاره گر ما….و شاید تعدادى گوسفند نیز دور و بر ما!!!! و بهتراز هر چیز خداوند مهربانى که بالاى سرماست… بگذاریم گوسفندا سهمشان علف هرز باشد و نگاه بى تاثیر چوپان براى ما فقط خدا کافیست

927387 1442984789298219 533186175 n هنرپیشه زن معروف در میان گوسفندان+عکس

گرداوری:زیرمیزی


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه