همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک

همزیستی جالب ۱ سگ با ۸ پرنده و ۱ موش بانمک

 

باب، صاحب یک سگ شکاری طلایی رنگ و زیباست که در سائوپائولوی برزیل زندگی می کند. باب تصاویر جالبی از زندگی دوست داشتنی، جالب و مسالمت آمیز سگش در کنار ۸ پرنده و یک همسترِ (موش صحرایی) رو به اشتراک گذاشته است که دارند در کنار هم بازی می کنند، غذا می خوردند و وقت گذرانی می کنند. به گفته باب، این سگِ مهربون پدر عاطفی ۸ تا پرنده ی خوشگل همراه ۱ همسترِ بانمک هست و با اونا با عشق زندگی می کنه، 

 

 

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 1

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 2

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 3

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 4

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 5

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 6

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 7

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 8

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 9

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 10

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 11

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 12

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 13

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 14

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 15

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 16

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 17

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 18

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 19

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 21

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 22

همزیستی جالب 1 سگ با 8 پرنده و 1 موش بانمک - تصویر 23

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه