چهارمین سالگرد جشن روز دوقلوها و چند قلوهای ایرانی عصر دوشنبه (۲۲ اردیبهشت) مصادف با شب ولادت حضرت علی (ع) در مجموعه ورزشی شهید چمران برگزار شد. تصاویر زیر گوشه هایی از این همایش را نشان می دهد. منبع: مهر.

همایش روز دوقلوها و چند قلوهای ایرانی …

چهارمین سالگرد جشن روز دوقلوها و چند قلوهای ایرانی عصر دوشنبه (۲۲ اردیبهشت) مصادف با شب ولادت حضرت علی (ع) در مجموعه ورزشی شهید چمران برگزار شد. تصاویر زیر گوشه هایی از این همایش را نشان می دهد.

همایش روز دوقلوها و چند قلوهای ایرانی … - تصویر 1






























 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه