نگاهی به ۱۰ رکورد شکسته نشده دنیا

نگاهی به ۱۰ رکورد شکسته نشده دنیا

انسان ها یا حیوانات خارق العاده و عجیب الخلقه در هر گوشه ای از دنیا پیدا می شوند.

سنت ثبت برخی کارهای خارق العاده یا عجیب در کتاب رکوردهای گینس چند دهه ای است که باب شده است و البته برخی به واسطه خصوصیات مادرزادی و ژنتیک و برخی دیگر با انجام برخی کارهایی که دیگران از آن امتناع دارند یا حتی کارهای عجیب و غریبی که شاید خیلی ها مایل یا قادر به انجام آن نباشند سعی می کنند نام خود را وارد این کتاب کنند.

در آلبوم تصویری زیر برخی رکوردهای گینس که تا کنون شکسته نشده است می آید:

باباقوری ترین چشم های دنیا : کیم گودمن آمریکایی با قابلیت خروج قرنیه ۱٫۲ سانتی متر از بیرون حدقه چشمش در سال ۲۰۰۷ عنوان بیرون ترین چشم دنیا را در رکوردهای گینس به نام خود ثبت کرد

01 RekordwWw.kamyab.ir 1 نگاهی به 10 رکورد شکسته نشده دنیا

آکشات ساکسنای هندی در یک سالگی موفق شد رکورد بیشترین انگشت دنیا را با ۳۴ انگشت مجموع دست و پا به دست آورد. او در هر دست خود ۷ انگشت و در هر پایش ۱۰ انگشت دارد

02 RekordwWw.kamyab.ir نگاهی به 10 رکورد شکسته نشده دنیا

لاکی دایموند ریچ آمریکایی بیش از هزار ساعت از عمر خود را صرف ” تتو ” کردن روی بدنش کرده است. او همه جای بدنش را خالکوبی کرده و حتی دور انگشت پاهایش نیز خالکوبی دارد

03 RekordwWw.kamyab.ir نگاهی به 10 رکورد شکسته نشده دنیا

“جکی بیبی ” آمریکایی در سال ۱۹۹۹ با ۷۴ مار زنگی در یک وان حمام کرد

04 RekordwWw.kamyab.ir نگاهی به 10 رکورد شکسته نشده دنیا

خانم شی گویپینگ چینی در سال ۲۰۰۴ موفق شد با ثبت رکورد ۵ متر و ۶۲ سانتی متر عنوان بلند مو ترین زن جهان را در گینس به نام خود ثبت کند

05 RekordwWw.kamyab.ir نگاهی به 10 رکورد شکسته نشده دنیا

” ظفر گیل ” در سال ۲۰۰۹ موفق شد بلا بلند کردن وزنه ۷۳ کیلویی با گوش خود عنوان قوی گوش ترین مرد جهان را کسب کند

06 RekordwWw.kamyab.ir نگاهی به 10 رکورد شکسته نشده دنیا

الین دیویدسون در سال ۲۰۰۱ عنوان بیشترین “پیئرسینگ” زن دنیا را کسب کرد. او ۷۲۰ قطعه پیئرسینگ در بدن خود دارد

07 RekordwWw.kamyab.ir نگاهی به 10 رکورد شکسته نشده دنیا

سلطان کوسن ترکیه ای در سال ۲۰۰۹ با ۲ متر و ۴۷ سانتی متر طول عنوان بلند ترین مردن دنیا را کسب کرد

08 RekordwWw.kamyab.ir نگاهی به 10 رکورد شکسته نشده دنیا

هیون سنت برندی در سال ۲۰۰۵ با ۱۵ سانتی متر قد کوتاه ترین سگ دنیا شناخته شد

09 RekordwWw.kamyab.ir نگاهی به 10 رکورد شکسته نشده دنیا

نیپر گرونیمو ” خرگوش ترین ” خرگوش دنیا با ۷۹ سانتی متر در سال ۲۰۰۳ عنوان بلند گوش ترین خرگوش دنیا را به نام خود ثبت کرده است

10 RekordwWw.kamyab.ir نگاهی به 10 رکورد شکسته نشده دنیا

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه