این معجون نوشیدنی بسیار قلیایی است،ایمنی بدن را افزایش می دهد،شریان های سرخرگی را کاهش می دهد و تنظیم کننده ی سطح کلسترول و فشار خون است. دستورالعمل یک چهارم یک طالبی یک دسته شاهی یک فنجان جعفری یک لیموی …. این معجون نوشیدنی بسیار قلیایی است،ایمنی بدن را افزایش می دهد،شریان های سرخرگی را کاهش می دهد و تنظیم کننده ی سطح کلسترول و فشار خون است. دستورالعمل. یک چهارم یک طالبی. یک دسته شاهی. یک فنجان جعفری. یک لیموی تازه بر روی معجون بچکانید. تکه ای زنجبیل بر روی آن بسایید. این نوشیدنی معجزه آسا ...

این معجون نوشیدنی بسیار قلیایی است،ایمنی بدن را افزایش می دهد،شریان های سرخرگی را کاهش می دهد و تنظیم کننده ی سطح کلسترول و فشار خون است. دستورالعمل یک چهارم یک طالبی یک دسته شاهی یک فنجان جعفری یک لیموی …
این معجون نوشیدنی بسیار قلیایی است،ایمنی بدن را افزایش می دهد،شریان های سرخرگی را کاهش می دهد و تنظیم کننده ی سطح کلسترول و فشار خون است.
دستورالعمل
یک چهارم یک طالبی
یک دسته شاهی
یک فنجان جعفری
یک لیموی تازه بر روی معجون بچکانید
تکه ای زنجبیل بر روی آن بسایید
این نوشیدنی معجزه آسا را میل کنید و به این ترتیب مواد سمی و مضر بدن را از بین ببرید و از سلامت خود لذت ببرید.

06-Fruit[WwW.KamYab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه