“جانت یلن” نخستین زنی است که قرار است از اواخر ماه جاری میلادی سکان ریاست بانک مرکزی آمریکا را به دست گیرد. به گزارش کمیاب یلن ۶۷ ساله روز گذشته در نخستین جلسه کاری سنای آمریکا در سال جدید توانست با کسب ۵۶ رای مثبت در مقابل ۲۶ رای منفی ، تایید اعضای سنا را به دست آورد. در میان سناتورهایی که به یلن رای دادند ۱۱ سناتور جمهوریخواه نیز دیده می شود. بن برنانکه رییس کنونی بانک مرکزی آمریکا ۳۱ ژانویه سال جاری میلادی(۴ هفته دیگر) از سمت خود کناره گیری خواهد کرد. وی ۸ سال رییس بانک مرکزی آمریکا بود ...

نخستین زن رییس بانک مرکزی آمریکا انتخاب شد+عکس

“جانت یلن” نخستین زنی است که قرار است از اواخر ماه جاری میلادی سکان ریاست بانک مرکزی آمریکا را به دست گیرد.

به گزارش کمیاب یلن ۶۷ ساله روز گذشته در نخستین جلسه کاری سنای آمریکا در سال جدید توانست با کسب ۵۶ رای مثبت در مقابل ۲۶ رای منفی ، تایید اعضای سنا را به دست آورد. در میان سناتورهایی که به یلن رای دادند ۱۱ سناتور جمهوریخواه نیز دیده می شود.

بن برنانکه رییس کنونی بانک مرکزی آمریکا ۳۱ ژانویه سال جاری میلادی(۴ هفته دیگر) از سمت خود کناره گیری خواهد کرد. وی ۸ سال رییس بانک مرکزی آمریکا بود.

یلن نخستین زن در تاریخ ۱۰۰ ساله تاسیس بانک مرکزی آمریکا است که به پیشنهاد اوباما و تایید سنا عهده دار سمت ریاست بر بانک مرکزی این کشور می شود. وی از سال ۲۰۱۰ سمت معاون رییس بانک مرکزی را بر عهده داشت.

01-Zan[WwW.KamYab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه