مهلت ارسال آثار به پانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت تمدید شد

مهلت ارسال آثار به پانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت تمدید شد

مهلت ارسال آثار به پانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت تمدید شد

با توجه به استقبال عمومی از فراخوان پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت (انقلاب و دفاع مقدس) از سوی هنرمندان و عموم جامعه تئاتر کشور یک هفته دیگر یعنی تا هفدهم مرداد ماه مهلت دریافت آثار تمدید شد.

فارس ، جواد تمدنی مدیر روابط عمومی این انجمن با اعلام این خبر گفت: با توجه به استقبال عمومی از فراخوان پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت (انقلاب و دفاع مقدس) از سوی هنرمندان و عموم جامعه تئاتر کشور یک هفته دیگر یعنی تا هفدهم مرداد ماه مهلت دریافت آثار را تمدید شد تا تمامی علاقمندانی که تا کنون به هر نحوی نتوانسته اند اثر خود را به دبیرخانه ارسال کنند بتوانند از این فرصت که در واقع آخرین مهلت نیز می باشد استفاده کنند و آثار خود را جهت حضور در جشنواره پانزدهم ارسال نمایند.

وی گفت: علاقمندان می توانند از طریق رایانامه دبیرخانه جشنواره به نشانی rtf15th@yahoo.com یک نسخه pdf اثر و مدارک اسکن شده مندرج در فراخوان را جهت حضور در بخش های جشنواره ارسال کنند.

مدیر روابط عمومی چهاردهمین جشنواره سراسری تئاترمقاومت افزود: تا کنون بیش از 400 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است و در کلیه بخش های اعلام شده فراخوان ، آثار قابل توجهی رسیده است که امیدواریم شاهد این سیر صعودی تا هفدهم شهریور ماه باشیم.

مدیر روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس گفت: شیوه جدید انجمن تئاتر برای برگزاری پانزدهمین دوره جشنواره تئاتر مقاومت تاکید بر اجراهای عمومی در سراسر کشور می باشد و انجمن قصد دارد که جریان تئاتر مقاومت را در سراسرکشور و با همکاری هنرمندان استانها در اقصی نقاط ایران وارد بسته فرهنگی خانواده ها نماید وامید داریم با حمایت سایر نهادها و سازمان های مرتبط بتوانیم این امر را تحقق ببخشیم.

مرحله پایانی و داوری نهایی پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت(انقلاب و دفاع مقدس) پنجم آذر ماه 94همزمان با هفته بسیج و با حضور گروه های منتخب از سراسر کشور در تهران برگزار می‌شود.

/117/


مهلت ارسال آثار به پانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت تمدید شد

مهلت ارسال آثار به پانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت تمدید شد

با توجه به استقبال عمومی از فراخوان پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت (انقلاب و دفاع مقدس) از سوی هنرمندان و عموم جامعه تئاتر کشور یک هفته دیگر یعنی تا هفدهم مرداد ماه مهلت دریافت آثار تمدید شد.

فارس ، جواد تمدنی مدیر روابط عمومی این انجمن با اعلام این خبر گفت: با توجه به استقبال عمومی از فراخوان پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت (انقلاب و دفاع مقدس) از سوی هنرمندان و عموم جامعه تئاتر کشور یک هفته دیگر یعنی تا هفدهم مرداد ماه مهلت دریافت آثار را تمدید شد تا تمامی علاقمندانی که تا کنون به هر نحوی نتوانسته اند اثر خود را به دبیرخانه ارسال کنند بتوانند از این فرصت که در واقع آخرین مهلت نیز می باشد استفاده کنند و آثار خود را جهت حضور در جشنواره پانزدهم ارسال نمایند.

وی گفت: علاقمندان می توانند از طریق رایانامه دبیرخانه جشنواره به نشانی rtf15th@yahoo.com یک نسخه pdf اثر و مدارک اسکن شده مندرج در فراخوان را جهت حضور در بخش های جشنواره ارسال کنند.

مدیر روابط عمومی چهاردهمین جشنواره سراسری تئاترمقاومت افزود: تا کنون بیش از 400 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است و در کلیه بخش های اعلام شده فراخوان ، آثار قابل توجهی رسیده است که امیدواریم شاهد این سیر صعودی تا هفدهم شهریور ماه باشیم.

مدیر روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس گفت: شیوه جدید انجمن تئاتر برای برگزاری پانزدهمین دوره جشنواره تئاتر مقاومت تاکید بر اجراهای عمومی در سراسر کشور می باشد و انجمن قصد دارد که جریان تئاتر مقاومت را در سراسرکشور و با همکاری هنرمندان استانها در اقصی نقاط ایران وارد بسته فرهنگی خانواده ها نماید وامید داریم با حمایت سایر نهادها و سازمان های مرتبط بتوانیم این امر را تحقق ببخشیم.

مرحله پایانی و داوری نهایی پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت(انقلاب و دفاع مقدس) پنجم آذر ماه 94همزمان با هفته بسیج و با حضور گروه های منتخب از سراسر کشور در تهران برگزار می‌شود.

/117/

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه