مرگ یک دانشجوی ۲۳ ساله علوم پزشکی شیراز. دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز صبح جمعه بر اثر سقوط از ساختمان خوابگاه این دانشگاه جان سپرد. به گزارش ایرنا، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روز جمعه اعلام کرد: جسد دانشجوی پسر حدود ۲۳ ساله در مقابل ساختمان بررسی حفاظت فیزیکی این دانشگاه کشف شد. بر اساس این اطلاعیه، پزشکی قانونی بر اساس بررسی های اولیه زمان مرگ این دانشجو را حدود ساعت چهار صبح روز جمعه اعلام کرده است. دادستانی و حوزه انتظامی و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حال بررسی موضو ...

مرگ یک دانشجوی ۲۳ ساله علوم پزشکی شیراز

دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز صبح جمعه بر اثر سقوط از ساختمان خوابگاه این دانشگاه جان سپرد.به گزارش ایرنا، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز روز جمعه اعلام کرد: جسد دانشجوی پسر حدود ۲۳ ساله در مقابل ساختمان بررسی حفاظت فیزیکی این دانشگاه کشف شد.

بر اساس این اطلاعیه، پزشکی قانونی بر اساس بررسی های اولیه زمان مرگ این دانشجو را حدود ساعت چهار صبح روز جمعه اعلام کرده است. دادستانی و حوزه انتظامی و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حال بررسی موضوع هستند و تاکنون شواهد دال بر سقوط این دانشجوی پزشکی است که منجر به فوت شده است.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام تسلیت و همدردی با بازماندگان این دانشجو اعلام کرده است که با توجه به دستور رییس دانشگاه مبنی بر رسیدگی سریع به موضوع ، همراه با دادستانی و حوزه انتظامی و سایر دستگاه های مربوطه به دنبال پی گیری جدی هستند و به محض کسب اطلاعات بیشتر و دقیق تر موارد را به اطلاع عموم و رسانه ها می رسانند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه