مردی هندی، مدعی است که پیرترین فرد زنده جهان است. به گزارش کمیاب، فیروزالدین می گوید سندی دولتی در دست دارد که نشان می دهد او در سال ۱۸۷۲ متولد شده و ۱۴۱ سال دارد. پنجمین همسر فیروزالدین، زن کشمیری ۸۰ ساله است. مدیران کتاب رکوردهای جهانی گینس می گویند اثبات این ادعا، می تواند او را ۲۶ سال مسن تر از Misao Okawa، نشان دهد که رکورد ۱۱۵ سال را در اختیار دارد. منبع: پارس.

مردی که مدعی می کند که پیرترین فرد زنده جهان است

 

2-Pirmad[wWw.kamyab.ir]

مردی هندی، مدعی است که پیرترین فرد زنده جهان است.
به گزارش کمیاب، فیروزالدین می گوید سندی دولتی در دست دارد که نشان می دهد او در سال ۱۸۷۲ متولد شده و ۱۴۱ سال دارد.

پنجمین همسر فیروزالدین، زن کشمیری ۸۰ ساله است.
مدیران کتاب رکوردهای جهانی گینس می گویند اثبات این ادعا، می تواند او را ۲۶ سال مسن تر از Misao Okawa، نشان دهد که رکورد ۱۱۵ سال را در اختیار دارد.

2-Pirmad[wWw.kamyab.ir]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه