مرتضی پاشایی و محسن چاوشی روی جلد زندگی ایده آل رفتند

سرویس هنربه نقل از موسیقی ایرانیان؛ بخش موسیقی:

مجله ی «زندگی ایده آل» ضمن مصاحبه با زنده یاد «مرتضی پاشایی» که در بیمارستان با وی انجام شده، تصویر او را همراه با محسن چاوشی روی جلد خود منتشر کرد که از امروز در پیشخوان روزنامه فروشی ها قابل دسترس است.

در این شماره از زندگی ایده آل، پرونده ای حاوی زندگینامه هنری واقعی، روند تکامل و سیر آثار و عمر هنری ـمرتضی پاشایی« به همراه گفتگوهایی از پدر مرتضی پاشایی، همسر ناصر حجازی، آتیلا حجازی، چندین ستاره موسیقی، پیمان عیسی زاده (سرپرست ارکستر) و البته آخرین گفتگوی واقعی «مرتضی پاشایی» به چاپ رسیده است.

۱۰۸۰۶۲۶۸_۸۲۱۹۱۲۸۸۱۲۰۶۵۸۹_۳۸۲۲۱۶۴۸۵۵۲۶۱۹۵۶۰۳۱_n

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه