مرتضی پاشایی در بیمارستان. برای طرفداران مرتضی پاشایی…. امیدوارم همه تو این روزهای عزیز به حاجت هاشون برسن. برای سلامتی آقای پاشایی حتما دعا کنید …. منبع: اختصاصی کمیاب.

مرتضی پاشایی در بیمارستان

برای طرفداران مرتضی پاشایی…

امیدوارم همه تو این روزهای عزیز به حاجت هاشون برسن
برای سلامتی آقای پاشایی حتما دعا کنید …

 

1-Morteza[wWw.kamyab.ir]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه