واحد مرکزی خبر: رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد: قیمت گذاری های جدید خودرو هنوز نهایی و قطعی نشده است. سید جواد تقوی در باره اینکه برخی خبرگزاری ها از تعیین قیمت های تازه خودروها خبر داده اند، گفت: خودروسازان نرخ های پیشنهادی خود را ارائه کرده اند که باید مستندات و استدلال های آنها را بررسی کنیم. بنابراین گزارش برخی خبرگزاری ها، قیمت های پیشنهادی خودروسازان را به عنوان قیمت های جدید مصوب منتشر کرده اند که سازمان حمایت این موضوع را رد کرده است.

قیمت جدید خودروها، قطعی و نهایی نیست

soziki2[WwW.Kamyab.IR]

واحد مرکزی خبر: رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد: قیمت گذاری های جدید خودرو هنوز نهایی و قطعی نشده است.

سید جواد تقوی در باره اینکه برخی خبرگزاری ها از تعیین قیمت های تازه خودروها خبر داده اند، گفت: خودروسازان نرخ های پیشنهادی خود را ارائه کرده اند که باید مستندات و استدلال های آنها را بررسی کنیم.

بنابراین گزارش برخی خبرگزاری ها، قیمت های پیشنهادی خودروسازان را به عنوان قیمت های جدید مصوب منتشر کرده اند که سازمان حمایت این موضوع را رد کرده است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه