قیمت انواع خودرو در بازار (جدول)

قیمت انواع خودرو در بازار (جدول)

سایپا

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
۱۵۱ SL ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۳۲ SE ۲۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۳۲ LE ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۶۶,۰۰۰
۱۳۲ EX ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۵۷,۰۰۰
۱۳۲ EX پایه گازسوز ۲۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۳۲ SX ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۷۰,۰۰۰
۱۳۲ SL ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۷۹,۰۰۰
۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۶۶,۰۰۰
۱۴۱ EX ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۹۸۰,۰۰۰
۱۴۱ LE
۱۴۱ SX ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۱,۰۰۰
۱۴۱ SE ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۳۸,۰۰۰
۱۱۱ SE ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
۱۱۱ EX ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۴۳,۰۰۰
۱۱۱ LE ۱۹,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۱ SX ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۵۶,۰۰۰
۱۱۱ SL ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۶۴,۰۰۰
SL 131 ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۶۲,۰۰۰
SL 131 گازسوز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۴۹,۰۰۰
SX 131 ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۵۵,۰۰۰
SE 131 ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۹۲,۰۰۰
SE 131 گازسوز ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۹۲,۰۰۰
LE 131 ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۴۹,۰۰۰
LE 131 گازسوز ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۴۰,۰۰۰
EX 131 ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۴۲,۰۰۰
EX 131 گازسوز ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۶۷,۰۰۰
TL 131 ۱۸,۳۰۰,۰۰۰
TL 131 گازسوز ۲۰,۸۰۰,۰۰۰
تیبا دوگانه سوز ۲۶,۲۰۰,۰۰۰
تیبا LX ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۰,۵۱۰,۰۰۰
تیبا EX ۲۳,۷۰۰,۰۰۰
تیبا SX یورو ۴ ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۹۶۰,۰۰۰
تیبا هاچ بک SX ناموجود
وانت زامیاد ۲۴ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۸۸۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ ۲۴,۷۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ دیزل ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۲۲۵,۰۰۰
وانت شوکا ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۵,۸۷۰,۰۰۰
وانت شوکا گازسوز ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۶,۴۲۰,۰۰۰
سیتروئن زانتیا
سیتروئن C5 ناموجود
اس ۳۰۰ ناموجود ۶۹,۹۰۰,۰۰۰

پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
کولیوس تیپ ۵ ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰
کولیوس تیپ ۶ ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۶۱۰,۰۰۰
مورانو ۲۰۱۲ ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ناموجود
نیسان تینا HIGH ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۱۵۹,۰۰۰
نیسان تینا MID ناموجود
نیسان قشقایی HIGH ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰
ماکسیما . مولتی مدیا ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ۸۹,۷۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۸۹,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ دنده ای ۸۴,۰۰۰,۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۷۷۶,۰۰۰
رنو تندر E1 یورو ۴ ۳۵,۳۰۰,۰۰۰
رنو تندر E2 ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۹۵۷,۰۰۰
پارس تندر . اتاق جدید ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۹۹۴,۰۰۰
پیکاپ تک کابین ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۸۲۹,۰۰۰
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶,۴۵۷,۰۰۰
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ناموجود ۶۵,۰۷۲,۰۰۰

 

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
وانت باردو . یورو ۴ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۷۸۱,۰۰۰
وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۴۶,۰۰۰
سمند SE یورو ۴ ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۸۷,۰۰۰
سمند LX ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۰۰,۰۰۰
سمند LX یورو ۴ ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ ۲۷,۱۲۷,۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۸,۶۷۰,۰۰۰
سمند EF7 یورو ۴ ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۸,۶۳۵,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۷۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۶۵,۰۰۰
سمند سورن ELX ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰,۴۶۷,۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF7 ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۷۸۰,۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی ناموجود
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی ناموجود
پژو GLX 405 یورو ۴ ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ۲۷,۴۸۰,۰۰۰
پژو GLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۳۱,۸۰۰,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۱۱۰,۰۰۰
پژو SLX 405 موتور TU5 ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴ ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ۳۲,۵۵۴,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۳۹,۹۰۰,۰۰۰
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ ۳۴,۰۸۱,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۹۹,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX . موتور XUM ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX . موتور ۱٫۸ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳۵,۴۳۱,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ ناموجود
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 ناموجود
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ ۳۹,۲۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ ۳۵,۹۴۴,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 ناموجود ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 ناموجود
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ناموجود ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ناموجود ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
رانا EL . TU5 ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۰۰,۰۰۰
رانا LX . TU5 ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰,۹۶۱,۰۰۰
رنو تندر E1 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۵۵۰,۰۰۰
رنو تندر E2 ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶,۱۵۱,۰۰۰
رنو تندر E2 دوگانه سوز ناموجود
رنو تندر اتوماتیک E2 ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۱۶,۰۰۰
وانت دیزل – فوتون ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۷۲,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۳,۷۳۹,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

 

کرمان خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
هیوندای آوانته اتوماتیک ناموجود
هیوندای آوانته معمولی ناموجود
هیوندای ورنا اتوماتیک ناموجود
هیوندای ورنا معمولی ناموجود
لیفان ۵۲۰ آی ناموجود
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ ناموجود
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲,۷۰۰,۰۰۰
جک توجوی هاچ بک ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۹۹۰,۰۰۰
جک توجوی صندوقدار ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۶۰,۰۰۰
جک J5 ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۸۳۰,۰۰۰
جک J5 اتوماتیک ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ۵۷,۴۰۰,۰۰۰
لیفان X60 ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ ۶۰,۴۰۰,۰۰۰
لوبو ناموجود

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷,۵۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸,۵۰۰,۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
مزدا ۲ فول ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
بسترون . آسا B50 ۶۸,۱۰۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل ۶۲,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری ۷۰,۳۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری ۸۸,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری ۹۳,۷۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
MVM 110 چهار سیلندر ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲۰,۳۶۰,۰۰۰
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک ناموجود
MVM 110 سه سیلندر ۲۰,۴۰۰,۰۰۰
MVM 530 ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۳۰,۰۰۰
MVM 315 هاچ بک ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰,۰۰۰
MVM 315 صندوقدار ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰,۰۰۰
تیگو _ X33 ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ ۶۴,۱۶۰,۰۰۰

راین

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس C30 اتوماتیک ۵۸,۰۰۰,۰۰۰

زاگرس خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده اتوماتیک ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ویرا

مرتب خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
گک گونو – G5 ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
گک گونو – GX5 ناموجود ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۵۱,۵۰۰,۰۰۰
ون MPX
هرور
کاکی ۵ ناموجود ۳۴,۵۰۰,۰۰۰

دیار خودرو

نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان )
وینگل ۳ تک کابین
وینگل ۳ دو کابین ۵۴,۵۰۰,۰۰۰
وینگل ۵ تک کابین به زودی
وینگل ۵ دو کابین ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۳۰۰,۰۰۰
هاوال M4 به زودی
هاوال H6 ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سنوا ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سابرینا E150 صندوق دار ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ ۵۷,۹۰۰,۰۰۰
سابرینا E150 هاچ بک ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ ۵۸,۴۰۰,۰۰۰

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه