قطعه - بد کردی - با صدای - وحید حاجی تبار -

سرویس هنر؛ بخش موسیقی:

دیگه این حلقه رو دست نمی کنم
تا زمانی که دلم عشقو بخواد
تا زمانی که زمانش برسه
عشق واقعی سراغ من بیاد
دیگه حسای رمانتیک نمیخوام
توی آرشیو دلم جا خشک کنه
نمیخوام عشق یا چیزی شبیه اون
دوباره حال منو ناخوش کنه
بدکری بد می بینی می دونم
بد دیدم و دیگه نمی تونم
دیگه نمی تونم من ازت خستم
ای کاش به چشات دل نمی بستم
بد کردی بد می بینی میدونم
بد دیدم و دیگه نمیتونم
دیگه نمیتونم من ازت خستم
ای کاش به چشات دل نمی بستم
من دیگه عکسای یادگاریتو
با خودم مرور نمی کنم بدون
خودمو از خودمو فکر خودم
تورو از تو دور نمی کنم بدون
برو سمت روز و رویای خودت
شب و کابوس برای من بزار
روزگارم مثل تو وفا نداشت
حالا من می دونم این روزگار
بدکری بد می بینی می دونم
بد دیدم و دیگه نمی تونم
دیگه نمی تونم من ازت خستم
ای کاش به چشات دل نمی بستم
بد کردی بد می بینی میدونم
بد دیدم و دیگه نمیتونم
دیگه نمیتونم من ازت خستم
ای کاش به چشات دل نمی بستم

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه