فراخوان چهارمین جشنواره بین المللی تلویزیونی جام جم سیما

فراخوان چهارمین جشنواره بین المللی تلویزیونی جام جم سیما

 فراخوان چهارمین جشنواره بین المللی تلویزیونی جام جم سیما

فراخوان چهارمین جشنواره بین المللی تلویزیونی جام جم سیما در هفت بخش مجزا اعلام شد.

تسنیم، معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای مرور بر عملکرد شبکه‌های تلویزیونی در موضوعات و ساختارهای گوناگون، شناخت و تقویت استعداد‌ها و توان حرفه‌ای برنامه سازان و تجلیل از هنرمندان کوشا، خلاق، پویا و متعهد در این زمینه و در پی برگزاری موفق سه دوره پیشین جشنواره بین المللی جام جم، چهارمین دوره این رویداد فرهنگی ـ هنری رسانه ملی را برگزار می‌کند.

این دوره از جشنواره در 7 بخش، متشکل از بخش «مجموعه‌های نمایشی» با موضوع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و خانواده و با محوریت سلامت، جمعیت، محیط زیست و اقتصاد مقاومتی، بخش «فیلمهای تلویزیونی» با موضوع آزاد، بخش گفتگو محور با موضوع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و خانواده و با محوریت سلامت، جمعیت، محیط زیست و اقتصاد مقاومتی، «بخش ترکیبی» با موضوع آزاد، «بخش بین الملل» با موضوع مقاومت و بیداری اسلامی، ضد صهیونیستی و استکبار ستیزی و وحدت اسلامی، «بخش ویژه» با موضوع فرهنگ شامل (کتابخوانی / علوم انسانی / زبان و ادب فارسی)، مدیریت جهادی، بیداری اسلامی و آخرین بخش این جشنواره «بخش مردمی» با موضوع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و خانواده و با محوریت سلامت، جمعیت، محیط زیست و اقتصاد مقاومتی می‌باشد.

بر اساس فراخوان منتشر شده، در بخش «مجموعه‌های نمایشی» آثاری می‌توانند در این جشنواره به رقابت بپردازند که در بازه زمانی1/1/ 88 تا 93/7/30 از یکی از شبکه‌های سیما پخش شده باشند. همچنین آثار بخش «ترکیبی و گفتگو محور» بایستی در بازه زمانی 90/1/1 تا 93/8/30 پخش شده باشد.

درهمین زمینه و در بخش «فیلمهای تلویزیونی» بازه زمانی 92/7/1 تا 93/7/1 و در بخش بین الملل بازه زمانی 89/9/1 تا 93/8/30 در «بخش مردمی» بازه زمانی 90/7/1 تا 93/8/30 و در بخش «ویژه» بازه زمانی متناسب با بازه زمانی ساختار‌های بخش رقابتی جشنواره برای پخش در یکی از شبکه‌های سیما در نظر گرفته شده است.

همچنین متقاضیان بایستی آثار خود را تا پایان وقت اداری اول آبان ماه سال جاری به صورت لوح فشرده (DVD) به دبیرخانه هر بخش که آدرس آن در سایت جشنواره به نشانی www. sarvesima. ir آمده است ارسال نمایند.

چهارمین جشنواره بین المللی تلویزیونی جام جم چهارشنبه 17 دی ماه جاری آغاز و 28 دی ماه به کار خود پایان خواهد داد.

/117/


فراخوان چهارمین جشنواره بین المللی تلویزیونی جام جم سیما

 فراخوان چهارمین جشنواره بین المللی تلویزیونی جام جم سیما

فراخوان چهارمین جشنواره بین المللی تلویزیونی جام جم سیما در هفت بخش مجزا اعلام شد.

تسنیم، معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای مرور بر عملکرد شبکه‌های تلویزیونی در موضوعات و ساختارهای گوناگون، شناخت و تقویت استعداد‌ها و توان حرفه‌ای برنامه سازان و تجلیل از هنرمندان کوشا، خلاق، پویا و متعهد در این زمینه و در پی برگزاری موفق سه دوره پیشین جشنواره بین المللی جام جم، چهارمین دوره این رویداد فرهنگی ـ هنری رسانه ملی را برگزار می‌کند.

این دوره از جشنواره در 7 بخش، متشکل از بخش «مجموعه‌های نمایشی» با موضوع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و خانواده و با محوریت سلامت، جمعیت، محیط زیست و اقتصاد مقاومتی، بخش «فیلمهای تلویزیونی» با موضوع آزاد، بخش گفتگو محور با موضوع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و خانواده و با محوریت سلامت، جمعیت، محیط زیست و اقتصاد مقاومتی، «بخش ترکیبی» با موضوع آزاد، «بخش بین الملل» با موضوع مقاومت و بیداری اسلامی، ضد صهیونیستی و استکبار ستیزی و وحدت اسلامی، «بخش ویژه» با موضوع فرهنگ شامل (کتابخوانی / علوم انسانی / زبان و ادب فارسی)، مدیریت جهادی، بیداری اسلامی و آخرین بخش این جشنواره «بخش مردمی» با موضوع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و خانواده و با محوریت سلامت، جمعیت، محیط زیست و اقتصاد مقاومتی می‌باشد.

بر اساس فراخوان منتشر شده، در بخش «مجموعه‌های نمایشی» آثاری می‌توانند در این جشنواره به رقابت بپردازند که در بازه زمانی1/1/ 88 تا 93/7/30 از یکی از شبکه‌های سیما پخش شده باشند. همچنین آثار بخش «ترکیبی و گفتگو محور» بایستی در بازه زمانی 90/1/1 تا 93/8/30 پخش شده باشد.

درهمین زمینه و در بخش «فیلمهای تلویزیونی» بازه زمانی 92/7/1 تا 93/7/1 و در بخش بین الملل بازه زمانی 89/9/1 تا 93/8/30 در «بخش مردمی» بازه زمانی 90/7/1 تا 93/8/30 و در بخش «ویژه» بازه زمانی متناسب با بازه زمانی ساختار‌های بخش رقابتی جشنواره برای پخش در یکی از شبکه‌های سیما در نظر گرفته شده است.

همچنین متقاضیان بایستی آثار خود را تا پایان وقت اداری اول آبان ماه سال جاری به صورت لوح فشرده (DVD) به دبیرخانه هر بخش که آدرس آن در سایت جشنواره به نشانی www. sarvesima. ir آمده است ارسال نمایند.

چهارمین جشنواره بین المللی تلویزیونی جام جم چهارشنبه 17 دی ماه جاری آغاز و 28 دی ماه به کار خود پایان خواهد داد.

/117/

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه