مایته کارانکو از مکزیک ( مجری شبکه ام تی وای ). سوگی آبرگو از مکزیک ( مجری شبکه ماتوتینو اکسپرس ). جکی گواریدو از پورتوریکو ( مجری شبکه دسپیرتا امریکا و پریمر ایمپاکتو ).

عکس های زیباترین و جذابترین مجری های زن در جهان

مایته کارانکو از مکزیک ( مجری شبکه ام تی وای )

1-Zan[WwW.KamYab.IR]

سوگی آبرگو از مکزیک ( مجری شبکه ماتوتینو اکسپرس )

 

2-Zan[WwW.KamYab.IR]

جکی گواریدو از پورتوریکو ( مجری شبکه دسپیرتا امریکا و پریمر ایمپاکتو )

3-Zan[WwW.KamYab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه