جی زی خواننده ی ۴۴ ساله و همسرش بیانسه روز در حال تماشای بازی بسکتبال بین تیم های بروکلین نتز و تورنتو رپتورز در بارکلیز سنتر در نیویورک دیده می شوند. بیانسه و جی زی. بیانسه و جی زی.

عکس های بیانسه و جی زی در حال تماشای بازی بسکتبال

جی زی خواننده ی ۴۴ ساله و همسرش بیانسه روز در حال تماشای بازی بسکتبال بین تیم های بروکلین نتز و تورنتو رپتورز در بارکلیز سنتر در نیویورک دیده می شوند.

Beyonce-Jay-Z-11-1[WwW.KamYab.IR]

بیانسه و جی زی

Beyonce-Jay-Z-11-2[WwW.KamYab.IR]

بیانسه و جی زی

Beyonce-Jay-Z-11-3[WwW.KamYab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه