قورباغه نر برای جفت گیری به سمت قورباغه مادر می رود اما ببینید که چگونه قورباغه ماده با یک لگد از وی استقبال می کند!!.

عکس متحرک: کتک خوردن قورباغه نر بخاطر جفت گیری کردن!!

قورباغه نر برای جفت گیری به سمت قورباغه مادر می رود اما ببینید که چگونه قورباغه ماده با یک لگد از وی استقبال می کند!!

.

.

.

.

.

ghorbaghe[WwW.Kamyab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه