عکس متحرک: شکسته شدن دردناک گردن و کمر پسر بیچاره (پارکور-Parkour)!!

عکس متحرک: شکسته شدن دردناک گردن و کمر پسر بیچاره (پارکور-Parkour)!!

نگاه کنید که چگونه پس از برخورد با زمین پسر بیچاره به همان شکل باقی می ماند و مشخص است که گردن و کمرش شکسته شده است!!

.

.

.

.

.

.

parkour [WwW.Kamyab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه