عکسی از فلامینگو ها در حال پرواز بر فراز دریاچه تورکانا در شمال کنیا. یک اژدهای کومودو در نزدیکی روستای کومودو در اندونزی.

عکس : فلامینگو و اژدها

عکسی از فلامینگو ها در حال پرواز بر فراز دریاچه تورکانا در شمال کنیا

flamingos-lake-logipi[Www.KamYab.Ir]

یک اژدهای کومودو در نزدیکی روستای کومودو در اندونزی

komodo-indonesia-untherthiner[Www.KamYab.Ir]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه