عکس دیدنی از دزدی که شلوارش مانع دزدیدن یک جعبه نوشابه شد!!. این دزد به همراه دوستش که در ماشین منتظرش بود, تصمیم به دزدیدن یک جعبه نوشابه می گیرند اما موقع فرار کردن…!. آوالاین.

عکس دیدنی از دزدی که شلوارش مانع دزدیدن یک جعبه نوشابه شد!!

این دزد به همراه دوستش که در ماشین منتظرش بود, تصمیم به دزدیدن یک جعبه نوشابه می گیرند اما موقع فرار کردن…!

dozd[WwW.Kamyab.IR]

آوالاین

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه