رضا صادقی با انتشار عکس زیر نوشت:. گنجشکک اشی مشی. لب بوم ما نشین. بارون میاد. خیس میشی. برف میاد. گوله میشی. می افتی تو حوض نقاشی … خدا همه بچه هاى معصوم و در پناه لبخندش حفظ کنه … تیاراى من هـم روز بروز بزرگتر میشه و لبخند خدا بیشتر جارى میشه روى لحظه هامون . خدارو شکر. منبع: صفحه اجتماعی رضا صادقی.

عکس جدید تیارا، دختر رضا صادقی

 

1-Teyara[Nayabfun.com]

 

رضا صادقی با انتشار عکس زیر نوشت:

 

گنجشکک اشی مشی 

 

 

لب بوم ما نشین 

 

 

بارون میاد

 

 

خیس میشی

 

 

برف میاد

 

 

گوله میشی

 

 

می افتی تو حوض نقاشی … خدا همه بچه هاى معصوم و در پناه لبخندش حفظ کنه … تیاراى من هـم روز بروز بزرگتر میشه و لبخند خدا بیشتر جارى میشه روى لحظه هامون .. خدارو شکر
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه