داریوش فرضیایی با انتشار عکس زیر نوشت:. با عشق زندگی کردن هنر است. در کنار هم عاشقانه زیستن هنر است. درد ها و سختیها را با هم چشیدن هنر است. بی توقع کنار یکدیگر بودن هنر است.

عمو پورنگ در کنار زوجی عاشق + عکس

 

داریوش فرضیایی با انتشار عکس زیر نوشت:

 

با عشق زندگی کردن هنر است 
در کنار هم عاشقانه زیستن هنر است 
درد ها و سختیها را با هم چشیدن هنر است 
بی توقع کنار یکدیگر بودن هنر است
 
1-Zoj[Nayabfun.com]
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه