« علي اصغر فاني» به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب شد.

06-No_Tasvi[WwW.KamYab.IR]

رییس جمهوری در حکمی « علی اصغر فانی» را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد.

«محمدرضا صادق» یک مقام نزدیک به رییس جمهوری در گفت و گو با ایرنا انتصاب فانی را تایید کرد.

فانی دارای دکترای مدیریت بوده و استاد دانشگاه تربیت مدرس است. وی در دولت نهم و قبل از روی کار آمدن «محمود فرشیدی» نیز به مدت ۷۰ روز سرپرست وزارت آموزش و پرورش بود.

وی همچنین معاون وزیر آموزش و پرورش در دولت سید محمد خاتمی بود.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه