جامعه ایران از نظم سنتی به نظم مدرن و مختصات آن مواجه شده است. در این میان یکی از مختصات این نظم مدرن در جامعه ایران افزایش سن ازدواج دختران است. بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران، سالهاست که مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته است. در جدید ترین پژوهش صورت گرفته در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران علل تاخیر در ازدواج بیش از ۱۲۰۰ دختر مجرد کشور در ۵ شهر تهران، ساری، خرم اباد، مشهد و سنندج در میان دختران مجرد و زنان متأهل ۲۵ تا ۴۴ ساله بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که دختران ...

جامعه ایران از نظم سنتی به نظم مدرن و مختصات آن مواجه شده است. در این میان یکی از مختصات این نظم مدرن در جامعه ایران افزایش سن ازدواج دختران است. بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران، سالهاست که مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته است. در جدید ترین پژوهش صورت گرفته در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران علل تاخیر در ازدواج بیش از ۱۲۰۰ دختر مجرد کشور در ۵ شهر تهران، ساری، خرم اباد، مشهد و سنندج در میان دختران مجرد و زنان متأهل ۲۵ تا ۴۴ ساله بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که دخترانی که دیرتر ازدواج می کنند، از تحصیلات بالاتری برخوردارند، نگرش فرامادی به ازدواج دارند و اعتقادبیش تری دارند که با ازدواج، هزینه فرصت های ازدست رفته بیش از فرصت ازدواج است.
پدیده افزایش سن ازدواج نه فقط در ایران، بلکه حتی در کشورهای توسعه یافته فراصنعتی مانند ایالات متحده آمریکا نیز مشاهده می شود، به طوری که براساس نتایج مطالعات موجود، سن ازدواج در این کشور از اواسط دهه ۱۹۶۰ به طرز برجسته ای در بین جمعیت آن افزایش یافته است.
به طوریکه نسبت افراد ازدواج کرده در این کشور در سال ۱۹۶۰ برابر با ۷۸ درصد بود که در سال ۲۰۰۰ به ۵۲، درصد و در سال ۲۰۰۵ به کم تر از ۵۰ درصد کاهش یافت.
با این حال نتایج پژوهش صورت گرفته در دانشگاه تهران، نشان می دهد، دختران بیش تر به دلیل فقدان همسر مورد علاقه خود مجرد می مانند.

Jadval-ezdevaj[WwW.KamYaB.IR]

در جدول زیر سایر دلایل تجرد دختران در افراد مورد بررسی قرار گرفته را بخوانید؛

مهم ترین دلایل تجرد فراوانی
ادامه تحصیل ۲۰٫۹
تغییر نگرش و معیارهای دخترها ۲٫۶
فقدان همسر دلخواه و مورد
علاقه
۴۹٫۶
بی اعتمادی به جنس مخالف (پسر) ۱۰٫۲
سخت گیری خانواده ها ۴٫۳
عدم تمایل پسرها به ازدواج ۲٫۱
سختی تهیه جهیزیه و برگزاری
مراسم ازدواج
۶٫۸
نقل از: خبرآنلاین
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه