عشق هرگز نمیمیرد. سارینا بر اثر سانحه ی تصادف به شدت زخمی شده و به یکی از بیمارستانهای تایلند منتقل شد اما به دلیل ازدحام جمعیت دیر به ICU منتقل شده و جان خود را از دست داد. سارینا و نامزدش چادیل که قرار بود باهم ازدواج کنند اما این اتفاق باز هم نتوانست مانع ازدواج آنها شود. فردای آن روز چادیل مراسم عروسی خود را با جسد سارینا برگزار میکند.

عشق هرگز نمیمیرد

سارینا بر اثر سانحه ی تصادف به شدت زخمی شده و به یکی از بیمارستانهای تایلند منتقل شد اما به دلیل ازدحام جمعیت دیر به ICU منتقل شده و جان خود را از دست داد.
سارینا و نامزدش چادیل که قرار بود باهم ازدواج کنند اما این اتفاق باز هم نتوانست مانع ازدواج آنها شود. فردای آن روز چادیل مراسم عروسی خود را با جسد سارینا برگزار میکند

KamYab.Ir KamYab.Ir1 KamYab.Ir3

KamYab.Ir5

KamYab.Ir4

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه