دلیل لبخند اطفال در سنین نوزادی چیست؟ و در چه سنی خنده و لبخند آنان واقعی است؟ علت خندیدن آنان در خواب هم از جمله سوالات رایج مادران است. اما هر چه هست، خنده برای یک نوزاد، به جز برقراری ارتباط، بهترین راه‌حلی است که او آن را به کار می‌گیرد تا والدین را مجذوب خود کند. خنده به او کمک می‌کند دوست‌داشتنی‌تر باشد ضمن اینکه خنده مانند سایر فعالیت‌های بدنی، ضربان قلب، تنفس و گردش خون را افزایش داده و سبب سلامتی او می‌شود. تصاویری را ببینید از لبخند بر لب نوزادان ….

شیرین ترین لبخندهایی که تابحال دیده اید

 

دلیل لبخند اطفال در سنین نوزادی چیست؟ و در چه سنی خنده و لبخند آنان واقعی است؟ علت خندیدن آنان در خواب هم از جمله سوالات رایج مادران است. اما هر چه هست، خنده برای یک نوزاد، به جز برقراری ارتباط، بهترین راه‌حلی است که او آن را به کار می‌گیرد تا والدین را مجذوب خود کند. خنده به او کمک می‌کند دوست‌داشتنی‌تر باشد ضمن اینکه خنده مانند سایر فعالیت‌های بدنی، ضربان قلب، تنفس و گردش خون را افزایش داده و سبب سلامتی او می‌شود. تصاویری را ببینید از لبخند بر لب نوزادان …

 

شیرین ترین لبخندهایی که تابحال دیده اید - تصویر 1

 

شیرین ترین لبخندهایی که تابحال دیده اید - تصویر 2

 

شیرین ترین لبخندهایی که تابحال دیده اید - تصویر 3

 

شیرین ترین لبخندهایی که تابحال دیده اید - تصویر 4

 

شیرین ترین لبخندهایی که تابحال دیده اید - تصویر 5

 

شیرین ترین لبخندهایی که تابحال دیده اید - تصویر 6

 

شیرین ترین لبخندهایی که تابحال دیده اید - تصویر 7

 

شیرین ترین لبخندهایی که تابحال دیده اید - تصویر 8

 

شیرین ترین لبخندهایی که تابحال دیده اید - تصویر 9

 

شیرین ترین لبخندهایی که تابحال دیده اید - تصویر 10

 

شیرین ترین لبخندهایی که تابحال دیده اید - تصویر 11

 

شیرین ترین لبخندهایی که تابحال دیده اید - تصویر 12

 

شیرین ترین لبخندهایی که تابحال دیده اید - تصویر 13

 

شیرین ترین لبخندهایی که تابحال دیده اید - تصویر 14

 

شیرین ترین لبخندهایی که تابحال دیده اید - تصویر 15

 

شیرین ترین لبخندهایی که تابحال دیده اید - تصویر 16

 

شیرین ترین لبخندهایی که تابحال دیده اید - تصویر 17

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه