شکایت پلیس امنیت تهران علیه خواننده زن ایرانی

سرویس هنربه نقل از موسیقی ایرانیان؛ بخش موسیقی:

موسیقی

موسیقی

سایت تابناک در بسته خبری خود نوشت:

پلیس امنیت تهران بزرگ شکایتی را علیه خواننده زن (م م) و آهنگساز بنام موسیقی ایران (م د) به دلیل تهیه و تدوین و انتشار فیلم تک خوانی زنان در راستای قبح شکنی این موضوع، تنظیم و تقدیم قوه قضائیه کرده است، بر اساس این گزارش در پی این شکایت، دستگاه قضایی این دو هنرمند را برای بیان توضیحات احضار کرده است.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه