شوخی با این بچه دوست داشتنی

قسمت جکوزی و استخر ساختمان پارتی

01-Baby[WwW.KamYab.Ir]

حرکات ناشایستی که از دختران و پسران حاضر در پارتی مشاهده شد

05-Baby[WwW.KamYab.Ir]
واکنش تعدادی از دختران و پسران پس از دیدن پلیس
10-Baby[WwW.KamYab.Ir]

08-Baby[WwW.KamYab.Ir]

11-Baby[WwW.KamYab.Ir]

عکس های لو رفته از اتاق خواب ها…

06-Baby[WwW.KamYab.Ir]

بعضی ها هم در جاهای مخفی پنهان شده بودند که پلیسها موفق به شناسایی آنها شدند

03-Baby[WwW.KamYab.Ir]

استفاده از مدلهای مو دور از شان یک جوان

09-Baby[WwW.KamYab.Ir]

رقص های زننده در پارتی تا نیمه های شب

11-Baby[WwW.KamYab.Ir

کشف مقادیر زیادی CD مستهجن و ادوات موسیقی در پارتی:

04-Baby[WwW.KamYab.Ir]

بعضی ها هم احساس ندامت و پشیمانی داشتند

07-Baby[WwW.KamYab.Ir]

عکس خلاف کاران و متهمان ردیف اول این پارتی

02-Baby[WwW.KamYab.Ir]

به نقل از جوان پارسی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه