«شاه عباس شاه بود یا وزیر؟»/ساعتی در کلاس محمدرضا شفیعی کدکنی


«شاه عباس شاه بود یا وزیر؟»/ساعتی در کلاس محمدرضا شفیعی کدکنی - تصویر 1

«شاه عباس شاه بود یا وزیر؟»

گرمای شهریورماه سال ۱۳۴۸ توی ساختمان هم لانه کرده است. جوان لاغراندامی که عینک کائوچویی به چشم دارد، پله های دانشکده را آرام آرام بالا می رود تا برسد به جایی که بزرگ ترین نام های ادبیات پارسی منتظرش نشسته اند. اهل تعارف نیست این دانشجوی مغرور خراسانی. یک راست می رود سر اصل مطلب: «صور خیال در شعر فارسی». سخت کار کرده برای این روز. با همان ته لهجه ای که از کدکن به یادگار دارد، دفاع ماندگاری از رساله اش می کند و حیرت پرویز ناتل خانلری، عباس زریاب خویی و بدیع الزمان فروزانفر را برمی انگیزد. نیازی به شور گروهی نیست. استادانش تردیدی در تصمیم خود ندارند، برمی خیزند: «به نام علم و دانش، شما را با نمره بیست در رشته ادبیات فارسی در مقطع دکتری فارغ التحصیل اعلام می کنیم.» اما جلسه هنوز به پایان نرسیده است. ناتل خانلری که استاد راهنما است، بی درنگ نامه ای به «ریاست محترم گروه ادبیات فارسی» دانشکده ادبیات دانشگاه تهران می نویسد تا به این دانشجوی کم حرف فرصتی بیشتر داده شود؛ نه برای تحصیل، که برای تدریس: «آقای محمدرضا شفیعی کدکنی که پایان نامه دکتری خود را در ادبیات فارسی گذرانده و رساله او از بهترین مطالعات و تحقیقاتی که در این دانشکده انجام گرفته است شمرده می شود از همه حیث صلاحیت دارد که در دانشکده ادبیات به عنوان معلمی مورد استفاده قرار گیرد و بجا است که پیشنهاد فرمایند به سمت استادیاری استخدام شود.» علاوه بر خانلری، یحیی ماهیارنوابی، عباس زریاب خویی و بدیع الزمان فروزانفر هم نامه را امضا می کنند. فروزانفر پای امضایش می نویسد: «با سمت استادیاری بسیار بجا و بموقع است و احترامی است به فضیلت.» دکتر حسن مینوچهر، رییس گروه ادبیات فارسی در پاسخ، یک جمله می نویسد: «موافقت کامل دارم.»

 

 

۴۴سال، گذشته است و اتاق شماره ۴۴۲ طبقه چهارم دانشکده ادبیات دانشگاه تهران هنوز میزبان محمدرضا شفیعی کدکنی است؛ در ساعت ۱۰ صبح یکی از روزهای گرم مهر ۱۳۹۲. نیمکت های چوبی فلزی کلاس را دیگر تاب میزبانی نیست. یادگاری روی یادگاری، بیشترش شعر و کمترش اسم دانشجوهاست. آنقدر که معلوم نیست این دستخط کدام دانشجو از کدام روز کدام سال دانشگاه تهران است. سال ها رفته و تنها شاهدان نیمه جان روزهای دور، همین نیمکت ها هستند؛ «دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم/ وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم...» نیمکت های کلاس در سه ستون و شش ردیف چیده شده اند و بر هر نیمکت، پنج، شش تایی دانشجو، اگر اول وقت بیایند، شانه به شانه هم جا می گیرند. طراحان دانشکده پوششی از چوب بر اولین ردیف چسبانده اند: تکیه گاه برای آنهایی که روی زمین می نشینند. بین نیمکت ها، روی زمین، پشت میز معلم، لبه پنجره ها همه جا، هرجا که بشود نشست و ایستاد پر دانشجوست و فقط مسیری دو متری از در ورودی تا میز، خالی است. ساعت کمی از ۱۰ گذشته است. محمدرضا شفیعی کدکنی می آید با خنده محوی بر صورتش، پشت سرش دانشجوها. فضای خالی پر می شود. معلم، به سیاق دیرینه، یک راست می نشیند روی میز و شاگردان، همچون همیشه به احترام فضیلت معلم برمی خیزند. برخاستن و نشستن در آن حجم تنگ دشوار می نماید. دومین جلسه از ترم جدید است. قرار است چه درس بدهد؟

 

 

«در مهرماه ۱۳۹۰ روز اول که به کلاس رفتم، طبق معمول سنواتی، نمی دانستم که چه درسی باید بدهم. از دانشجویان پرسیدم. گفتند «با دانشجویان دوره دکتری «تحقیق در ادبیات عرفانی» و با دانشجویان دوره فوق لیسانس درس «نظریه ادبیات»» گفتم «نظریه ادبیات از ماقبل افلاطون شروع می شود و تا رلان بارت و شاگردش خانم ژولیا کریستوا و امثال تودورف و حتی نسل بعد از آنها را زیر چتر خود می گیرد. در یک ترم چه می توان گفت؟» گفتند «تو در خلال بعضی درس هایت از صورتگرایان روس گاه سخن می گویی. در این ترم فقط نظریه ادبی ایشان را به ما درس بده.» پذیرفتم...»

دانشجوهای دکتری و فوق لیسانس هر دو در یک کلاس هستند، گم میان حدود دویست نفر حاضر. اما معلم تک تک شان را می شناسد و اول از همه تکلیفش را با دانشجوهای دکتری مشخص می کند. صورتش درهم می شود و انگشت اشاره اش را به سمت چند دانشجوی دکتری می گیرد: «همان کتاب شش جلدی ای را که گفتم بخوانید. دقیق بخوانید چون با تمام دقت هایی که خودم کردم، امتحان خواهم گرفت.» چشم هایش پشت عینک کائوچویی درشت تر به نظر می رسند. حرفش را یکباره قطع می کند. گویی یاد دغدغه ای افتاده. رو می کند سمت یکی از دانشجوها:

 

آرش! کارت درست شد؟

آقای دکتر جلسه افتاد هفته بعد.

خنده ای کوتاه می کند و چشم هایش را ریز، به نشان اطمینان: «درست می شه.» بلافاصله برمی گردد به موضوع اصلی، خطاب به دانشجویان دکتری. با تحکم ادامه می دهد: «خیلی به دقت بخوانید. خیال نکنید که ورقی زدیم و تمام شد، این صفحه هم چیزی نداشت و می رویم سراغ صفحه بعد. حتی اگر سطربه سطرش را هم حفظ باشید یک بار دیگر باید بخوانید.»

 

معلم قرار است در پایان ترم امتحان سختی بگیرد. اینطور که پیداست دکتر شدن در ادبیات فارسی نباید چنان ساده باشد. «در سه جلسه امتحان می گیرم. هر جلسه از دو کتاب. ۱۲۰ نمره می دهم و تقسیم بر شش می کنم.» شفیعی کدکنی سختگیر است. هم از شیوه حرف زدنش پیداست و هم از خاطراتی که دیگران از او گفته اند. تقی پورنامداریان، استاد ادبیات فارسی که رساله دکتری اش را با راهنمایی شفیعی کدکنی گذرانده، خاطره ای از سختگیری استاد راهنمایش نقل می کند: «اتفاقا دیداری دست داد با استاد شفیعی کدکنی. حرف از دانشگاه و دانشجو و رساله های دکتری افتاد. گفت: «چند روز پیش رساله ای را برای ارزیابی فرستاده بودند، به آن نمره سه دادم. متعجبم چطور می شود ۷۰۰، ۸۰۰ صفحه رساله نوشت و هیچی نگفت!»»

 

شوخی نیست: «پس تکلیف دانشجوهای دکتری را روشن کردم.» اما دانشجوهای فوق لیسانس چه؟ «به نظر من کسی که دانشجوی ادبیات باشد و فرمالیسم روس را نشناسد، دیپلمش را هم باید ازش گرفت.»

 


صورت و جمال

قرار است امسال هم فرمالیسم را درس بدهد، با تمرکز بر صورتگرایان روس. یکی از جدیدترین کتاب هایش، «رستاخیز کلمات، نظریه ادبی صورتگرایان روس» را به دانشجویان معرفی می کند. برخی منتقدان گفته اند محمدرضا شفیعی کدکنی صورتگراست و «آرمان و تاریخ و جامعه» برایش اولویت دوم است. اما او در مقدمه «رستاخیز کلمات...» پاسخ منتقدان را داده، مثل همیشه قاطع: «قصد من روایت تاریخی جریان فرمالیسم روسی است و نه دفاع از آن. امیدوارم کسانی مرا به انکار هدف و آرمان در ادبیات و هنر متهم نکنند... بحث درباره صورت و صورتگرایی به هیچ روی انکار جوانب تاریخی و اجتماعی و فلسفی و آرمانی فرهنگ بشری نیست. آنها اموری هستند که بدیهی بودنشان نیاز به توضیح ندارد... بنابرین، در قیاس سخن برتولد برشت که گفت: «نخست نان و آنگاه اخلاق»، ما هم می گوییم: «نخست زندگی و آنگاه صورت»» کدکنی همواره از آرای صورتگرایان روس در نوشته ها و کلاس هایش یاد کرده: «با اطمینان می توانم بگویم که بحث از صورتگرایان روس را نخستین بار، اینجانب، در دانشگاه تهران مطرح کردم. در درس حافظی که به سال ۱۳۵۶ می دادم، از آرای ایشان، به ویژه در حوزه آشنایی زدایی و مساله وجه غالب و انگیزش بهره بردم... از آن تاریخ به بعد در اغلب نوشته ها و کلاس هایم، از آرای صورتگرایان روس بسیار بهره برده ام و معتقدم این نحله از نظریه پردازان فرنگی از موثرترین چهره ها در حوزه جمال شناسی و نظریه ادبیات و بوطیقا بوده اند...»

 

 

پیراهن راه راه طوسی را با پلیوری آبی و شلواری کرم رنگ هماهنگ کرده است، اتوکشیده و مرتب. به دانشجوهای فوق لیسانس می گوید علاوه بر «رستاخیز کلمات...» کتابی دیگر را هم باید بخوانند. انتخاب کتاب دوم را به شور می گذارد. بحث سختی درمی گیرد. یکی از دانشجوها کتاب «تاریخ تطور نظریه های بلاغی» از «شوقی ضیف» نویسنده عرب را پیشنهاد می دهد. معلم توضیحات مفصلی درباره کتاب و نویسنده اش می دهد. می گوید «ضیف» اوریژینالیتی ندارد اما «حرفی ندارم و می پسندم.» کدکنی از «طه حسین» می گوید که «هدیه خداوند به ادبیات عرب است.» و چند بیتی از حفظ به عربی می خواند و سر از نظریات آیزیا برلین و چند ادیب دیگر درمی آورد و بحث را به سرانجام می رساند. می گوید: «هرچه دلتان خواست بخوانید و بپرسید.» معلم به این هم راضی نمی شود. ادامه می دهد: «بخوانید و از هرکجای فرهنگ ایران اسلامی سوال دارید، بپرسید.» جمله را با تاکید روی «اسلامی» ادا می کند.

 

 

محمود فتوحی در دسته بندی گروه های مختلف فکری در هشتاد سال آموزش زبان و ادبیات فارسی، محمدرضا شفیعی کدکنی را در گروه استادانی قرار می دهد که با رویکرد اسلامی در دانشکده ادبیات تدریس کرده اند: «در محافل ادبی فارسی هنوز این سخن شنیده می شود که استادانی در ادبیات فارسی درخشیده اند که تحصیلات حوزوی داشته اند. کارنامه علمی هشتادساله استادان ادبیات فارسی نشان داده که این سخن چندان بی پایه نیست. استادان طراز اول ادبیات فارسی ایران غالبا دانش آموخته علوم دینی و بعضا مجتهد بوده اند.»

تاریخ ادب معاصر هم همین را می گوید. محمد قزوینی از شیخ فضل الله نوری و میرزاحسن آشتیانی علوم دینی آموخت. حسن تقی زاده معمم بود و در تبریز اصول فقه را نزد میرزا محمود اصولی فراگرفت. هفت نفر از علمای بزرگ اصفهان به جلال الدین همایی اجازه اجتهاد دادند. بدیع الزمان فروزانفر در حوزه علمیه مشهد شاگردی کرد. زریاب خویی در حوزه علمیه قم درس خواند و جعفر شهیدی در نجف. محمدرضا شفیعی کدکنی هم در حوزه علمیه مشهد در کلاس ادیب نیشابوری دوم ادبیات عرب خواند و نزد دیگر استادان فقه و اصول و کلام.

 


غلط ها را در بیاورید

شفیعی کدکنی در مقدمه بیشتر کتاب هایش از دانشجویانی که در رفع نواقص کتاب ها یاری اش کرده اند، تشکر کرده است. «رستاخیز کلمات» هم به یاری دانشجویان نیاز دارد، همچون دیگر کتاب های کدکنی در این کتاب هم بعد از چاپ های اول و دوم و سوم از آنها کمک می خواهد. «خواهش می کنم کتاب را به دقت بخوانید و اشتباه هایش را دربیاورید. هرچه به نظرتان غلط آمد یادداشت کنید و به من بدهید. من آنها را بررسی و اصلاح خواهم کرد.» دقت که بکنی، در زبان محاوره اش هم کلمات را به دقت کنار هم می چیند. چهره اش تقریبا اخموست و ابروهایش پشت قاب کائوچویی عینکش پنهان. حرف بی ربط عصبانی اش می کند. گویی دوست دارد گوشه ای بنشیند و سطری بسراید و کسی کاری به کارش نداشته باشد.

می گوید: «چند وقت پیش دوست عزیزم جمال میرصادقی تذکری داد راجع به کلمات خارجی کتاب. می گفت ممکن است خواننده ها معانی برخی واژه های خارجی را که در متن آمده متوجه نشوند. چرا ایندکس کلمات خارجی در کتاب وجود ندارد؟ دیدم راست می گوید. بنابرین یکی از دانشجوها زحمت بکشد و تا آخر ترم ایندکس را تهیه کند تا در چاپ های بعدی در کتاب وجود داشته باشد.»

 


اقتدار ندانستن

«همه چیز، طبق معمول درس های من و روش معلمی من، از حافظه بود و فقط از حافظه. جریان کلاس را، در طول ترم، پرسش های دانشجویان شکل می داد، مثل همیشه.» همان طور که در مقدمه «رستاخیز کلمات...» نوشته، در کلاس هایش سخنرانی نمی کند. ��ز دانشجوها می خواهد پرسشگری کنند، از همه چیز و همه کس، اما مرتبط با موضوع. دست هایش را تکیه می دهد بر میز و آرام خودش را می کشاند بالا و دوباره می نشیند روی میز. می گوید: «هر چیزی را که دوست دارید بخوانید و هرچه می خواهید بپرسید. معلم ترسویی نیستم و آنقدر اقتدار دارم که بگویم نمی دانم.»

 

روی سوال ها به شدت حساس است و دوست دارد دانشجویان بدون هر توضیح اضافه ای، سوال بپرسند: «وقتی سوال می کنید سخنرانی نکنید. روی سوالتان فکر کنید. حتی سوالتان را یادداشت کنید و آن چیزی را بپرسید که باید.»

ساعت های پایانی کلاس است. معلم به زادگاهش سر می زند... تا «در پناه سایه انبوه باغ هاش، گلبرگ های خاطره را جست وجو کند».

 

به کدکن که می رسد می خندد: «در زمان کودکی من بعد از گرفتن دیپلم طبیعی به دوره سه ساله ای در دانشکده پزشکی می رفتند و لیسانس بهداشت می گرفتند. در کدکن ما، یکی از همین لیسانسه ها مطبی زده بود و روی تابلواش نوشته بود، بیماری های قلب و مغز و داخلی و... پایینش هم نوشته بود ختنه اطفال نیز پذیرفته می شود.» همه کلاس فرصت خندیدن پیدا می کنند. معلم ادامه می دهد: «اینجوری سوال نپرسید که قلب و مغز و جراحی و ارتوپدی و فلان و... سوالتان را قشنگ بسنجید و حتی روی کاغذ بنویسید بعد بپرسید. وقت این بچه ها عزیز است.»

 

می خندد و می گوید: «من آدم بیکار و بی عاری هستم. اینجا آمدن برایم تفریح است. سروکله زدن با شما لذت بخش است اما وقت رفقای خودتان را نگیرید. بر سوال هایتان تامل کنید و بعد هم مشخص کنید که مربوط به کدام بخش است: ارتوپدی، قلب، مغز یا اطفال؟»

گوشش سنگین شده و این را به دانشجویان گوشزد می کند: «از خرداد تا الان فرکانس های صوتی را ضعیف تر می شنوم پس بلندتر صحبت کنید. محکم و قاطع بپرسید شاه عباس شاه بود یا وزیر، تمام.»

ایمان پاکنهاد

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه