سینمای کودک نیازمند یک مدیریت متمرکز است

جعفری جلوه:

سینمای کودک نیازمند یک مدیریت متمرکز است

 سینمای کودک نیازمند یک مدیریت متمرکز است

محمدرضا جعفری جلوه با اشاره به نجیب بودن سینمای کودک گفت: سینمای کودک و نوجوان نیازمند یک مدیریت متمرکز است که هر زمان غیر از این شود موفق نبوده و به حاشیه رانده می شود.

ستاد خبری جشنواره کودک، در بخش دیگری از مراسم آئین اختتامیه جشنواره کودک، محمدرضا جعفری‌جلوه مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در بخش دیگری از آئین اختتامیه ضمن تشکر از همه عزیزانی که در برگزاری جشنواره فارابی را حمایت کردند گفت: دنیای بچه‌ها دنیای پاکی و بی‌رنگی و معصومیت است ، در اینجا کار و تلاش ارزشمند ترین کارهاست، شادی بخشیدن، نقش آفریدن و پرورش نسل فرداساز، آینده اینجا رقم می خورد؛ پرفروغ و کم فروغ . آینده مطلوب برای این سرزمین در درستی و سلامت کار همه ما با کودکان و نوجوان است . فعالیت در خانه و مدرسه، در رادیو و تلویزیون در فضاهای مجازی در گیم و در حیطه های هنرورزی سینما تئاتر و موسیقی در آینده این عزیزان پر اهمیت است.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در ادامه گفت: سینمای کودک و نوجوان قطعه نجیب سینما در همه جهان است، اگر هوشمندانه و مسئولانه در مورد آن تدبیر شود. سینمای کودک و نوجوان نیازمند یک مدیریت متمرکز است که هر زمان اگر غیر از این شود موفق نبوده و به حاشیه رانده می شود.


وی ادامه داد: امروز قصد بر آن است که سازمان سینمایی کشور، بنیاد سینمایی فارابی در تلاشی همه جانبه در راستای احیای سینمای کودک و نوجوان ایران پرقدرت حرکت کند. که این مهم یک مدیریت پیوسته را می‌طلبد
جعفری جلوه به برگزاری جشنواره کودک در اصفهان اشاره کرد و گفت: جشنواره بیست و هشتم پرفروغ برگزار شد با مدیریت و مشارکت استان و شهر اصفهان به ویژه شهردار آن که از آنان کمال سپاس را دارم همچنین ضمن سپاس از این عزیزان از رئیس سازمان سینمایی کشور آقای ایوبی و دبیر جشنواره آقای مسعودشاهی به خاطر حمایت های بی دریغ شان کمال سپاس را دارم .


وی در خاتمه تاکید کرد: آئین اختتامیه نه یک پایان، بلکه یک آغاز است . فیلم کودک با جدیت دنبال خواهد شد و ما از تمامی دستگاه‌های مکمل نظیر تلویزیون و آموزش و پرورش می خواهیم ما در رسیدن به مطلوب در این حوزه حمایت کنند.

/117/


 سینمای کودک نیازمند یک مدیریت متمرکز است

محمدرضا جعفری جلوه با اشاره به نجیب بودن سینمای کودک گفت: سینمای کودک و نوجوان نیازمند یک مدیریت متمرکز است که هر زمان غیر از این شود موفق نبوده و به حاشیه رانده می شود.

ستاد خبری جشنواره کودک، در بخش دیگری از مراسم آئین اختتامیه جشنواره کودک، محمدرضا جعفری‌جلوه مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در بخش دیگری از آئین اختتامیه ضمن تشکر از همه عزیزانی که در برگزاری جشنواره فارابی را حمایت کردند گفت: دنیای بچه‌ها دنیای پاکی و بی‌رنگی و معصومیت است ، در اینجا کار و تلاش ارزشمند ترین کارهاست، شادی بخشیدن، نقش آفریدن و پرورش نسل فرداساز، آینده اینجا رقم می خورد؛ پرفروغ و کم فروغ . آینده مطلوب برای این سرزمین در درستی و سلامت کار همه ما با کودکان و نوجوان است . فعالیت در خانه و مدرسه، در رادیو و تلویزیون در فضاهای مجازی در گیم و در حیطه های هنرورزی سینما تئاتر و موسیقی در آینده این عزیزان پر اهمیت است.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در ادامه گفت: سینمای کودک و نوجوان قطعه نجیب سینما در همه جهان است، اگر هوشمندانه و مسئولانه در مورد آن تدبیر شود. سینمای کودک و نوجوان نیازمند یک مدیریت متمرکز است که هر زمان اگر غیر از این شود موفق نبوده و به حاشیه رانده می شود.


وی ادامه داد: امروز قصد بر آن است که سازمان سینمایی کشور، بنیاد سینمایی فارابی در تلاشی همه جانبه در راستای احیای سینمای کودک و نوجوان ایران پرقدرت حرکت کند. که این مهم یک مدیریت پیوسته را می‌طلبد
جعفری جلوه به برگزاری جشنواره کودک در اصفهان اشاره کرد و گفت: جشنواره بیست و هشتم پرفروغ برگزار شد با مدیریت و مشارکت استان و شهر اصفهان به ویژه شهردار آن که از آنان کمال سپاس را دارم همچنین ضمن سپاس از این عزیزان از رئیس سازمان سینمایی کشور آقای ایوبی و دبیر جشنواره آقای مسعودشاهی به خاطر حمایت های بی دریغ شان کمال سپاس را دارم .


وی در خاتمه تاکید کرد: آئین اختتامیه نه یک پایان، بلکه یک آغاز است . فیلم کودک با جدیت دنبال خواهد شد و ما از تمامی دستگاه‌های مکمل نظیر تلویزیون و آموزش و پرورش می خواهیم ما در رسیدن به مطلوب در این حوزه حمایت کنند.

/117/

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه