سینمای کودک ایران، میهمان ویژه جشنواره کودکان کانادا

سینمای کودک ایران، میهمان ویژه جشنواره کودکان کانادا

 سینمای کودک ایران، میهمان ویژه جشنواره کودکان کانادا

جشنواره بین المللی فیلم های کودکان کانادا در بخش ویژه ای سینمای ایران را مرور می کند.

تسنیم، جشنواره بین المللی فیلم های کودکان کانادا در بخش ویژه ای سینمای ایران را مرور می کند.

برگزاری بخش ویژه سینمای ایران در جشنواره کودکان کانادا برای روزهای 4 و 5 مهر ماه سال جاری در شهر تورنتو برنامه ریزی شده است.

این رویداد برای نخستین بار جشنواره فیلم کودک را به شکلی سازمان یافته در مجموعه فعالیت های خود قرار داده است، با همکاری بنیاد سینمایی فارابی، مجموعه ای از فیلم های کودک سینمای ایران را در بخشی ویژه به نمایش می‌گذارد.

در جشنواره فیلم کودک کانادا یازده فیلم «پدر آن دیگری» (یدالله صمدی)، «آوا» (سیامک کاشف آذر)، «قول» (محمدعلی طالبی)، «فرمول 13» (ناصر رفائی)، «فصل بلوغ» (رهبر قنبری)، «عملیات مهد کودک» (فرزاد اژدری)، «فرزند خوانده» (وحید نیکخواه آزاد)، «مروارید»، (سیروس حسن پور)، «دامنه های سفید» (محمدابراهیم معیری)، «گورداله و عمه غوله» (نادره ترکمانی)، «گنجشکک اشی مشی» (وحید نیکخواه آزاد، مسعود کرامتی، غلامرضا رمضانی) به روی پرده می روند.

/117/


سینمای کودک ایران، میهمان ویژه جشنواره کودکان کانادا

 سینمای کودک ایران، میهمان ویژه جشنواره کودکان کانادا

جشنواره بین المللی فیلم های کودکان کانادا در بخش ویژه ای سینمای ایران را مرور می کند.

تسنیم، جشنواره بین المللی فیلم های کودکان کانادا در بخش ویژه ای سینمای ایران را مرور می کند.

برگزاری بخش ویژه سینمای ایران در جشنواره کودکان کانادا برای روزهای 4 و 5 مهر ماه سال جاری در شهر تورنتو برنامه ریزی شده است.

این رویداد برای نخستین بار جشنواره فیلم کودک را به شکلی سازمان یافته در مجموعه فعالیت های خود قرار داده است، با همکاری بنیاد سینمایی فارابی، مجموعه ای از فیلم های کودک سینمای ایران را در بخشی ویژه به نمایش می‌گذارد.

در جشنواره فیلم کودک کانادا یازده فیلم «پدر آن دیگری» (یدالله صمدی)، «آوا» (سیامک کاشف آذر)، «قول» (محمدعلی طالبی)، «فرمول 13» (ناصر رفائی)، «فصل بلوغ» (رهبر قنبری)، «عملیات مهد کودک» (فرزاد اژدری)، «فرزند خوانده» (وحید نیکخواه آزاد)، «مروارید»، (سیروس حسن پور)، «دامنه های سفید» (محمدابراهیم معیری)، «گورداله و عمه غوله» (نادره ترکمانی)، «گنجشکک اشی مشی» (وحید نیکخواه آزاد، مسعود کرامتی، غلامرضا رمضانی) به روی پرده می روند.

/117/

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه