سعید مرتضوی به عضویت هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد

تسنیم: سعید مرتضوی به عضویت هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده است.

سعید مرتضوی در آخرین روزهای فعالیت دولت دهم، به عضویت هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.

سعید مرتضوی به عضویت هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده است.

برپایه این گزارش،‌ وی در آخرین روزهای فعالیت دولت دهم به این سمت منصوب شده است و در حال حاضر سعید مرتضوی عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی است و ادامه فعالیت وی در این سمت منوط به تصمیم‌گیری وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

Mortazavi[Www.KamYab.Ir]

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه