سحر…

سحر

Sahar[Www.KamYab.Ir]

شب از نیمه گذشته.

و نتها سکوت شب پدیدار است.

دل بی تابی میکند و خواب از چشمانم ربوده

اما نمیدانم بیتاب چیست…

شاید او هم فهمیده که دیگر وقت سحر هم که بیدار میشور آنقدر هوای دنیا ابری است

که وقتی نفس مییکشد به جای آنکه مثل قدیم ریه هایش پر از خدا شود پر از هوی میشود آنهم هوای فریب!

اما آیا دل بیتاب این سحر است یا بیتاب از این سحر؟!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه